Στρατηγού Μαρούλη 7

153 42, Αγία Παρασκευή

Τηλ.: 210 6010162

Email: info@wrohellas.gr