Φόρμα Εγγραφής Διαγωνισμών WRO Hellas 2021

Ξεκινήστε την εγγραφή των ομάδων σας!

Η  προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής των ομάδων είναι η 20/03/2021 – Η προθεσμία αυτή ισχύει για τον Διαδικτυακό Διαγωνισμό Προγραμματισμού και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2021.

Για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2021 η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής των ομάδων είναι η 16/05/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι προπονητές παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής τους το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να μας βοηθήσουν να διοργανώσουμε τον διαγωνισμό με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Επισημαίνουμε ότι η φόρμα συμμετοχής είναι πλήρως επεξεργάσιμη, επομένως μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία που δηλώνετε ανά πάσα στιγμή.

 

Έντυπα Γονικής Συγκατάθεσης

 

Έντυπο Γονικής Συγκατάθεσης WRO Hellas_ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2021 

Έντυπο Γονικής Συγκατάθεσης WRO Hellas_ Διαδικτυακός Διαγωνισμός Προγραμματισμού και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ελλάδα 2021 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ