Έγκριση Αιγίδας ΚΕΔΕ

Έγκριση χορήγησης αιγίδας της ΚΕΔΕ στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής WRO Hellas 2021-2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αφού έλαβε υπόψη του το έγγραφο της WRO Hellas, με το οποίο ζητά την αιγίδα της ΚΕΔΕ στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής που διοργανώνει για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες από το Νηπιαγωγείο ως και το Λύκειο με αιχμή δόρατος [...]