Βαθμίδα Λυκείου - Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Οι μαθητές του Λυκείου θα κληθούν να σχεδιάσουν έξυπνες και βιώσιμες πόλεις, δημιουργώντας μία κατασκευή ελεύθερης έμπνευσης με αυτοματισμούς που λύνουν προβλήματα στην καθημερινή ζωή, σύμφωνα με το θέμα “Smart Cities” ή να κατασκευάσουν ρομποτικούς αθλητές στην παράλληλη κατηγορία με τίτλο «Δίαθλο+1» (πιλοτική κατηγορία για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που θα πραγματοποιηθεί μόνο στην περιφέρεια Αττικής).

Οι δύο κατηγορίες του Λυκείου είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να προετοιμάζουν τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO™. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μαθητές που κέρδισαν την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε βαλκανική ή διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής και αποφοίτησαν μετά το 2015 από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο, καθώς και εκείνοι που έφτασαν το ίδιο ψηλά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες εγγράφονται πλέον καθ‘ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο Πανεπιστήμιο.

Ανοικτή κατηγορία Λυκείου: “Smart Cities”

Μια έξυπνη πόλη είναι μια αστική περιοχή που χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών αισθητήρων συλλογής δεδομένων για την παροχή πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.

Αυτό περιλαμβάνει στοιχεία που συλλέγονται από πολίτες, συσκευές και στοιχεία ενεργητικού που επεξεργάζονται και αναλύουν για την παρακολούθηση και διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας και μεταφοράς, σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, δικτύων ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων, επιβολής του νόμου, συστημάτων πληροφοριών, σχολείων, βιβλιοθηκών, νοσοκομείων και άλλων κοινοτήτων.

Η έννοια της έξυπνης πόλης ενσωματώνει την τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τις διάφορες φυσικές συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο (IoT & Web) για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και των υπηρεσιών της και να συνδεθεί με τους πολίτες.

Η τεχνολογία έξυπνων πόλεων επιτρέπει στους πολίτες – κατοίκους της πόλης να αλληλεπιδρούν άμεσα και να παρακολουθούν τι συμβαίνει και πώς εξελίσσεται η πόλη τους.

Η αποστολή φέτος είναι η κάθε ομάδα να οικοδομήσει ένα ρομπότ που να κάνει την περιοχή-πόλη της πιο ‘έξυπνη’ σε έναν ή και περισσότερους από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον ουσιαστικό λόγο για τον οποίο το project τους είναι σημαντικό, καθώς και να καταδείξουν με σαφήνεια τα σημεία καινοτομίας του.

Σκοπός της Ανοικτής κατηγορίας Λυκείου είναι οι μαθητές να συνδυάσουν προαποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες και να τις εφαρμόσουν στον πραγματικό κόσμο, σχεδιάζοντας μία ολοκληρωμένη ρομποτική λύση που απαντά σε πραγματικά κοινωνικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα και συνοδεύεται από ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).

Επιπλέον, η συγκεκριμένη κατηγορία προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές Λυκείου για τη συμμετοχή τους στην κατηγορία Open της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO™.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή της πρόκλησης, των κανόνων και της βαθμολογίας.
Βρείτε το σχετικό PDF πατώντας εδώ.
Έχετε απορίες σχετικά με τους κανόνες ή με τη διαγωνιστική διαδικασία;

Επισκεφθείτε το forum των προπονητών και θέστε τις ερωτήσεις σας στους υπεύθυνους των κατηγοριών!

Επίσημος προμηθευτής εξοπλισμού για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι η Διερευνητική Μάθηση. Για τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς WRO Hellas η Διερευνητική Μάθηση προσφέρει ειδική έκπτωση 10% με τη χρήση της κάρτας STEM Club.

Παράλληλη κατηγορία Γυμνασίου & Λυκείου: «Δίαθλο+1»

Η πιλοτική αυτή κατηγορία προσκαλεί τους μαθητές να κατασκευάσουν ρομποτικούς αθλητές που θα φέρουν εις πέρας ένα δοσμένο δίαθλο, καθώς επίσης να εμπνευστούν ένα τρίτο, δικό τους ρομποτικό «άθλημα».

Η κατηγορία «Δίαθλο» διεξάγεται φέτος πιλοτικά και για την πρώτη χρονιά διοργάνωσής της απευθύνεται αποκλειστικά σε ομάδες από την Περιφέρεια της Αττικής.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή της πρόκλησης και των κανόνων.
Βρείτε το σχετικό PDF πατώντας εδώ.
Έχετε απορίες σχετικά με τους κανόνες ή με τη διαγωνιστική διαδικασία;

Επισκεφθείτε το forum των προπονητών και θέστε τις ερωτήσεις σας στους υπεύθυνους των κατηγοριών!

Επίσημος προμηθευτής εξοπλισμού για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι η Διερευνητική Μάθηση. Για τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς WRO Hellas η Διερευνητική Μάθηση προσφέρει ειδική έκπτωση 10% με τη χρήση της κάρτας STEM Club.