Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Δείτε τα αποτελέσματα των ομάδων:

Κατηγορίες/επίπεδα της World Robot Olympiad

Η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής έχει 4 βασικές κατηγορίες/επίπεδα:

Κατηγορία RoboMission (Regular)

Η απαιτητική κατηγορία Regular αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Σε αυτή την κατηγορία οι μαθητές κατασκευάζουν τα ρομπότ τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού, καθώς κάνουν επί τόπου αλλαγές στον προγραμματισμό, με βάση έναν κανόνα – έκπληξη που θα μάθουν κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας.

Η κατηγορία Robo Mission είναι βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και σε μία συγκεκριμένη πίστα διαγωνισμού. Οι ομάδες πρέπει να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ένα ρομπότ για την υλοποίηση των απαιτήσεων του προβλήματος που τίθεται κάθε φορά. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί ότι το ρομπότ θα συλλέγει κύβους με συγκεκριμένο χρώμα ή άλλα αντικείμενα με χρώματα ή μορφές.

H κατηγορία Robo Mission πραγματοποιείται χωριστά για τρία ηλικιακά επίπεδα ή κατηγορίες (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο). Η κάθε κατηγορία ή ηλικιακό επίπεδο διαγωνίζεται σε δικό της πρόβλημα και πίστα διαγωνισμού, με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας ανάλογα με την ηλικία.

Ηλικία: Δημοτικό: 8-12 | Γυμνάσιο: 11-15 | Λύκειο: 14-19
Ομάδα: 2-3 άτομα με 1 προπονητή
Εξοπλισμός: LEGO®
Λογισμικό: Ελέυθερο
Μέγιστο μέγεθος κατασκευής: Max. 25 x 25 x 25 cm

Κατηγορία Future Inovators (Open)

Η κατηγορία Open στηρίζεται πάντοτε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Με έμπνευση και με βάση το θέμα αυτό, οι ομάδες των συμμετεχόντων πρέπει να σχεδιάζουν, να δημιουργούν και να προγραμματίζουν ρομποτικές λύσεις.

Οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τις κατασκευές τους και να εξηγούν το σκεπτικό, τη χρησιμότητα και τη σημασία της κατασκευής τους για το συγκεκριμένο θέμα του διαγωνισμού.
Για την εξασφάλιση δίκαιου συναγωνισμού, η κατηγορία Open χωρίζεται ανάλογα με το επίπεδο (ηλικία) σε επιμέρους κατηγορίες για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

*Οι ομάδες που θα χρησιμοποιήσουν κυρίως ελεγκτές LEGO στον διεθνή τελικό WRO έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν το βραβείο LEGO Education Creativity.

Ηλικία: Δημοτικό: 8-12 | Γυμνάσιο: 11-15 | Λύκειο: 14-19
Ομάδα: 2-3 άτομα με 1 προπονητή
Εξοπλισμός: Ελεύθερο *
Λογισμικό: Ελεύθερο
Μέγιστο μέγεθος περιπτέρου: Max. 2 x 2 x 2 m

Κατηγορία Future Engineers

Η συγκεκριμένη πρόκληση απευθύνεται σε φοιτητές και μαθητές ηλικίας 14-19 ετών. Η κατηγορία WRO Future Engineers είναι ένας διαγωνισμός αυτόνομης οδήγησης αυτοκινήτου. Οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν ένα μοντέλο αυτοκινήτου, θα το εξοπλίσουν με ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα και θα το προγραμματίσουν έτσι ώστε να μπορεί να οδηγεί αυτόνομα σε μια πίστα και να αποφεύγει εμπόδια. 

Ηλικία: 14-19
Ομάδα: 2-3 άτομα με 1 προπονητή
Εξοπλισμός: Ελεύθερο
Λογισμικό: Ελέυθερο
Μέγιστο μέγεθος κατασκευής: Max. 30 x 20 x 30 cm

Κατηγορία Robo Sports

Κάθε χρόνο εισάγονται μικρές αλλαγές στο παιχνίδι, έτσι ώστε να παρακινηθούν οι μαθητές  να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα ρομπότ τους. 

Το 2022 κάνει για πρώτη φορά την εισαγωγή του στο διαγωνισμό το νέο συναρπαστικό παιχνίδι Double Tennis, αντικαθιστώντας το WRO Football στο εξής.

Ηλικία: 11-19
Ομάδα: 2-3 άτομα με 1 προπονητή
Εξοπλισμός: LEGO®
Λογισμικό: Ελέυθερο
Μέγιστο μέγεθος κατασκευής: Max. 20 x 20 x 20 cm

ENTRY LEVEL CATEGORY