Κατηγορία Γυμνασίου Φωτορύπανση: “Light Pollution” 2024

Mη διαγωνιστική κατηγορία  “φωτορύπανση”

Η περισσότερη περιβαλλοντική ρύπανση στη Γη προέρχεται από τους ανθρώπους και τις εφευρέσεις τους. Πάρτε, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο ή αυτό το θαυματουργό ανθρωπογενές υλικό, το πλαστικό. Σήμερα, οι εκπομπές των αυτοκινήτων είναι μια σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και τα πλαστικά γεμίζουν τον ωκεανό μας, δημιουργώντας σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των θαλάσσιων ζώων.


Στις ομάδες που θα συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία του Διαγωνισμού θα δοθεί

βεβαίωση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «CliC-PoLiT».


Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή της πρόκλησης, των κανόνων και της βαθμολογίας.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο PDF πατώντας εδώ

The official supplier of equipment for the Panhellenic Educational Robotics Competition is Διερευνητική Μάθηση. For participants in the WRO Hellas competitions, Investigative Learning offers a special 10% discount using the card STEM Club.

Πρόταση εξοπλισμού για το Robot 

If you have equipment compatible with the requirements of the category, you can use it..

Επιπρόσθετοι αισθητήρες

Κατηγορία Γυμνασίου Φωτορύπανση: “Light Pollution” 2024

Mη διαγωνιστική κατηγορία  “φωτορύπανση”

Η περισσότερη περιβαλλοντική ρύπανση στη Γη προέρχεται από τους ανθρώπους και τις εφευρέσεις τους. Πάρτε, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο ή αυτό το θαυματουργό ανθρωπογενές υλικό, το πλαστικό. Σήμερα, οι εκπομπές των αυτοκινήτων είναι μια σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και τα πλαστικά γεμίζουν τον ωκεανό μας, δημιουργώντας σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των θαλάσσιων ζώων.


Στις ομάδες που θα συμμετέχουν σε αυτή την κατηγορία του Διαγωνισμού θα δοθεί

βεβαίωση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «CliC-PoLiT».


Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή της πρόκλησης, των κανόνων και της βαθμολογίας.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο PDF πατώντας εδώ

The official supplier of equipment for the Panhellenic Educational Robotics Competition is Διερευνητική Μάθηση. For participants in the WRO Hellas competitions, Investigative Learning offers a special 10% discount using the card STEM Club.

Πρόταση εξοπλισμού για το Robot 

If you have equipment compatible with the requirements of the category, you can use it..

Επιπρόσθετοι αισθητήρες