Από τη Φρυκτωρία που άναψε στα Ιωάννινα

Από τη Φρυκτωρία που άναψε στα Ιωάννινα