Αναφορά πεπραγμένων Πρεσβευτών WRO Hellas 2018-2019

Δείτε τη συλλογική αναφορά των Πρεσβευτών μας πατώντας εδώ


Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης WRO Hellas, ανακοίνωσε
τη σχολική χρονιά 2018-2019 τη δημιουργία σώματος πρεσβευτών για τη διάδοση της δράσης STEM και για την ενημέρωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τους διαγωνισμούς WRO, ως ο κύριος φορέας διεξαγωγής διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.


Η δημιουργία του σώματος πρεσβευτών WRO Hellas, ανά την ελληνική επικράτεια, αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για τη θεσμική εφαρμογή, με απώτερο στόχο την ενεργό συμμετοχή αποκεντρωμένα και δη σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί το εργαλείο για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν την επίλυση ανοικτών προβλημάτων εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότερη οικοδόμηση της γνώσης. Επιπλέον η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι γεγονός που την καθιστά διασκεδαστική για τους μικρούς μαθητές.

 

Η εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία του WRO Hellas, μέσω της ενεργής και έμπρακτης συμμετοχής των πρεσβευτών στη διοργάνωση των Περιφερειακών Διαγωνισμών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, σηματοδότησε την απρόσκοπτη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με κάθε αρμόδιο φορέα για την προώθηση και ενθάρρυνση κάθε μέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής και της ρομποτικής.

Έτσι δίνεται μοναδική ευκαιρία στους μαθητές, στη νέα γενιά, να γνωρίσουν από κοντά το θαυμαστό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και τις άπειρες εφαρμογές που αυτή έχει στην καθημερινότητα μας καθώς επίσης να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους σε θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής και να αποτελέσουν τους αυριανούς μηχανικούς της χώρας.
Ο μαθητής πλέον, από παθητικός δέκτης γίνεται ενεργός συμμέτοχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δρα, δημιουργεί και οικοδομεί τη γνώση μέσα από ομαδικές και συνεργατικές διαδικασίες μάθησης. Η εκπαιδευτική ρομποτική επομένως αλλάζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της διδασκαλίας προτάσσοντας τη μετάβαση από τη διδακτική θεωρία στην πράξη, ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον του μαθητή, προ οικονομώντας τη βέλτιστη επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

Αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» για την ανάπτυξη συνθετότερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, την υποστήριξη και ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και τελικά, την αναβάθμιση της ποιότητας εκπαιδευτικού αποτελέσματος μέσα από την άμεση και ταυτόχρονα δυναμική διαχείριση σύνθετων προβλημάτων.

Ο WRO Hellas μαζί λοιπόν με τους πρεσβευτές του στοχεύει σε όλα τα παραπάνω και με όχημα τους διαγωνισμούς, επιδιώκουμε από κοινού, την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής, καθώς και της ευρύτερης μεθοδολογίας STEM (Science – Technology – Engineering-Mathematics), στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.

Το ακρωνύμιο WRO σημαίνει World Robot Olympiad και αποτελούμε τον επίσημο φορέα διοργάνωσης της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (World Robot Olympiad – W.R.O.) στην Ελλάδα.

Η προσέγγισή μας, σε αγαστή συνεργασία με τους πρεσβευτές, η οποία θα συνεχιστεί και τη σχολική χρονιά 2019-2020 πάντα με όχημα τους διαγωνισμούς, είναι για την εισαγωγή της μεθοδολογίας STEM στην εκπαίδευση, συστήνοντας στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα τον πυρήνα του STEM, την εκπαιδευτική ρομποτική.

Οι διαγωνισμοί του WRO Hellas αξιοποιούνται ως κίνητρο για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, με σκοπό τόσο την αύξηση του ενεργού ενδιαφέροντος από τη σχολική κοινότητα απέναντι στην εκπαιδευτική ρομποτική, όσο και τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό των ελληνικών σχολείων, μέσα από τον εφοδιασμό τους με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής. Επιπλέον, ο WRO Hellas έχει ήδη δημιουργήσει και σκοπεύει να συντηρήσει μία ενεργή κοινότητα πανελλήνιας εμβέλειας, η οποία εργάζεται εθελοντικά και μεριμνά για τη διαρκή κατάρτιση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, μέσω δωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων (online και offline), ολοκληρωμένων έντυπων οδηγών και σχεδίων μαθημάτων.

Ακολουθούν ενδεικτικά αναφορές των πρεσβευτών της σχολικής χρονιάς 2018 – 2019, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό ως το Γυμνάσιο και το Λύκειο, αποτελώντας τη σημαντικότερη ανατροφοδότηση για ένα δυναμικό Οργανισμό, όπως ο WRO Hellas.

Δείτε τη συλλογική αναφορά των Πρεσβευτών μας πατώντας εδώ


Για όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα, αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι στην Ελλάδα η Ρομποτική γράφεται με … WRO

Με εκτίμηση στο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας,

Άρης Λούβρης | Εκπρόσωπος WRO Hellas