Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2022 έχει μία κατηγορία για μαθητές Λυκείου, και μία κατηγορία που εξειδικεύεται στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ.:

  • Ανοικτή κατηγορία Λυκείου «Ο φίλος μου, το ρομπότ μου»
  • Εξειδικευμένη Ανοικτή κατηγορία για ΕΠΑ.Λ. «Αγροτική Παραγωγή και Τυποποίηση»

Σκοπός της Ανοικτής κατηγορίας Λυκείου είναι οι μαθητές να συνδυάσουν προαποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες και να τις εφαρμόσουν στον πραγματικό κόσμο, σχεδιάζοντας μία ολοκληρωμένη ρομποτική λύση που απαντά σε πραγματικά κοινωνικά ή περιβαλλοντικά προβλήματα και συνοδεύεται από ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).

Οι κατηγορίες του Λυκείου είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να προετοιμάζουν τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO™. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μαθητές που κέρδισαν την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε βαλκανική ή διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής και αποφοίτησαν μετά το 2015 από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο, καθώς και εκείνοι που έφτασαν το ίδιο ψηλά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες εγγράφονται πλέον καθ‘ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο Πανεπιστήμιο.

Ανοικτή κατηγορία Λυκείου: «Ο φίλος μου, το ρομπότ μου»

Η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη γίνονται όλο και πιο σημαντικό μέρος της τρέχουσας έρευνας και επιστήμης. Η συνεχής πρόοδος στον τομέα της ρομποτικής δίνει τη δυνατότητα στα νέα ρομπότ να ενεργούν με καλύτερο τρόπο στο ανθρώπινο περιβάλλον. Ο συνδυασμός ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και κυρίως το ανθρώπινο περιβάλλον.

Μερικοί άνθρωποι βλέπουν κινδύνους παρά ευκαιρίες στην άμεση ανθρώπινη επαφή με ρομπότ στο καθημερινό περιβάλλον. Οι προκλήσεις του μέλλοντος θα είναι να αδράξουμε τις ευκαιρίες και να κάνουμε την αλληλεπίδραση ρομπότ-ανθρώπου χρήσιμη και ασφαλή.

Τα ρομπότ υπηρεσιών εκτελούν ήδη εν μέρει ή πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες. Βοηθούν άτομα σε δύσκολα περιβάλλοντα ή σε μονότονες ή επικίνδυνες εργασίες. Ως υποστηρικτές και φίλοι, τα ρομπότ αναλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών για να απαλλάξουν τους ανθρώπους από χρονοβόρες εργασίες και ψυχική καταπόνηση και να αυξήσουν την ανθρώπινη άνεση.

Ωστόσο, η ανάπτυξη απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί. Ποιες άλλες εργασίες μπορούν να αναλάβουν τα ρομπότ στο μέλλον; Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα ρομπότ λειτουργούν ως βοηθοί στην καθημερινή μας ζωή;

Χρειαζόμαστε την ιδέα σας για τον φίλο σας το ρομπότ!

Η αποστολή του ρομπότ σας

Για την Ανοικτή Κατηγορία WRO το 2022, οι ομάδες έχουν το καθήκον να αναπτύξουν ένα μοντέλο ρομπότ που αντιπροσωπεύει το ρομπότ ως φίλο και βοηθό στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Οι ομάδες μπορούν να επιλέξουν έναν από τους τρεις τομείς (1, 2, 3) για να εργαστούν, αλλά μπορούν επίσης να επιλέξουν να εργαστούν σε ένα project το οποίο εστιάζει συνδυαστικά αυτών των τριών περιοχών.

 1. Ρομπότ στο σπίτι

Στο σπίτι σας υπάρχουν πολλές εργασίες που πρέπει να κάνετε τακτικά. Τα ρομπότ μπορούν να αναλάβουν τις διαδικασίες εργασίας αυτόνομα ή να υποστηρίξουν άτομα με εργασίες μέσα ή γύρω από το σπίτι. Ίσως κάνετε ήδη οικιακές εργασίες μόνοι σας, όπου ένα ρομπότ θα μπορούσε να απλοποιήσει τις ρουτίνες αυτές.

Δεδομένου ότι το ρομπότ εργάζεται στο νοικοκυριό στο άμεσο περιβάλλον του ανθρώπου, η αμοιβαία εκτίμηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ρομπότ πρέπει να ενεργεί με τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους και το αντίστροφο.

Αναζητούμε ρομποτικές λύσεις που εκτελούν εργασίες στο σπίτι για να ανακουφίσουν τους ανθρώπους που ζουν εκεί.

2. Ρομπότ στη διάσωση

Κάθε διάσωση θέτει νέες προκλήσεις για τους εμπλεκόμενους ανθρώπους. Εκτός από το σβήσιμο πυρκαγιών, σκεφτείτε να σώσετε ανθρώπους ή ζώα από απειλητικές καταστάσεις ή να ανακτήσετε αυτοκίνητα. Η προστασία των εργαζομένων διάσωσης είναι πάντα η κορυφαία προτεραιότητα. Κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης σε επικίνδυνο ή δυσπρόσιτο περιβάλλον, η διάσωση μπορεί να καθυστερήσει εάν η κατάσταση δεν είναι ασφαλής για το πλήρωμα διάσωσης.

Αναζητούμε ρομποτικές λύσεις που μπορούν να υποστηρίξουν και να ανακουφίσουν τις υπηρεσίες διάσωσης ή που να μπορούν να εκτελούν εργασίες διάσωσης ανεξάρτητα.

 3. Ρομπότ στην Υγεία

Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένα σημαντικό μέρος του κόσμου μας. Μόλις αισθανθούμε αδιαθεσία, υποφέρουμε από τραυματισμούς ή χρειαζόμαστε άλλη βοήθεια, πηγαίνουμε στο γιατρό.

Η εργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι συχνά επίπονη και απαιτεί υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης από τους υπαλλήλους. Αυτό ισχύει για το ιατρείο, το νοσοκομείο, το γηροκομείο και όλους τους άλλους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης.

Όταν συναλλάσσεσαι άμεσα με ανθρώπους, ωστόσο, απαιτείται φροντίδα και προσοχή. Ένα ρομπότ μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ή στη διευκόλυνση της εργασίας για τους επαγγελματίες υγείας. Ένα ρομπότ μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μπορεί να μεταφέρει υλικά ή μπορεί ακόμη και να εκτελέσει ιατρικές εργασίες.

Επομένως, αναζητούμε ρομποτικές λύσεις που βελτιώνουν ή υποστηρίζουν πτυχές της υγειονομικής περίθαλψης.

Για όλα τα επιμέρους θέματα που αναφέρονται παραπάνω (Ρομπότ στο σπίτι, Ρομπότ στη διάσωση και Ρομπότ στην Υγεία) μπορείτε να βρείτε μια σύνδεση και έμπνευση χρησιμοποιώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλοί στόχοι που υποστηρίζουν το θέμα, ανάλογα με την ιδέα του έργου σας: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Η συγκεκριμένη κατηγορία λειτουργεί προκατασκευαστικά για τη συμμετοχή των ομάδων στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 2022. Η θεματική της επερχόμενης Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO έχει θέμα “Ο φίλος μου, το ρομπότ μου”. Έτσι οι συμμετέχοντες μπορούν να προετοιμάζονται από τώρα, ακολουθώντας τους κανόνες του WRO. Η θεματική πλαισίωση των κανόνων θα εμπλουτιστεί περαιτέρω τον Ιανουάριο 2022.

Επίσημος προμηθευτής εξοπλισμού για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι η Διερευνητική Μάθηση. Για τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς WRO Hellas η Διερευνητική Μάθηση προσφέρει ειδική έκπτωση 10% με τη χρήση της κάρτας STEM Club.

Εξειδικευμένη Ανοικτή κατηγορία για ΕΠΑ.Λ. «Αγροτική Παραγωγή και Τυποποίηση»

O WRO Hellas καλεί όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας να σκεφτούν και να κατασκευάσουν ρομπότ-μηχανήματα, μηχανισμούς, εργοστάσια σε μικρογραφία, μέρη εργοστασίων, εξαρτήματα και αυτοματισμούς τα οποία να μπορούν κάτι από τα παρακάτω:

  • να παράγουν
  • να επεξεργάζονται
  • να  συσκευάζουν
  • να καθαρίζουν

σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, γεωργικά προϊόντα ή πρώτες ύλες από αυτά.

Ο διαγωνισμός έχει κυρίως σκοπό να φέρει σε επαφή τους μαθητές των ΕΠΑΛ με την αγορά εργασίας στον βιομηχανικό χώρο, ώστε να ανακαλύψουν δεξιότητές τους και να επιλέξουν τους κατάλληλους τομείς που τους ενδιαφέρουν στην παραγωγική διαδικασία της τεχνολογίας. Επιπλέον, ο διαγωνισμός φιλοδοξεί να δημιουργηθεί επαφή βιομηχάνων και αγροτών της χώρας με τους μαθητές και τους καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης, για τυχόν συνεργασίες.

Ο διαγωνισμός έχει εκθεσιακό, μαθησιακό αλλά και ερευνητικό χαρακτήρα.

Ο εκθεσιακός χαρακτήρας του διαγωνισμού επιτρέπει στο κοινό να βρίσκεται μέσα στον χώρο του διαγωνισμού, εκτός του δεκάλεπτου της διαδικασίας αξιολόγησης, όταν θα βρίσκονται οι κριτές στο εκάστοτε περίπτερο.

Η βαθμολογία βγαίνει με δυο τρόπους.  Από σταθερούς πίνακες με συγκεκριμένους βαθμούς για συγκεκριμένες δεξιότητες (αυτοβαθμολόγηση) αλλά και με αναλογικούς βαθμούς που οι κριτές θα δώσουν στις ομάδες, την ώρα της παρουσίασης.

Οι ομάδες πρέπει να σκεφτούν τι χρειάζεται η αγορά, δηλαδή ο αγρότης ή ο καταναλωτής (πελάτης). Η ιδέα που θα σκεφθούν και θα κατασκευάσουν θα πρέπει να καλύπτει μια ανάγκη ή να δημιουργεί μια ανάγκη.

Η κάθε ομάδα  διαγωνίζεται ουσιαστικά στους εξής τομείς: DESIGN – MARKETING – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ .

Για τις κατασκευές θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μαθητών, η οποία υπόκειται στην ευθύνη των καθηγητών (π.χ. Βάψιμο, Ηλεκτροκόλληση, κοπή μετάλλων ηλεκτροδότηση κ.λπ.).

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή της πρόκλησης, των κανόνων και της βαθμολογία.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο PDF πατώντας εδώ.

Έχετε απορίες σχετικά με τους κανόνες ή με τη διαγωνιστική διαδικασία;

Επισκεφθείτε το forum των προπονητών και θέστε τις ερωτήσεις σας στους υπεύθυνους των κατηγοριών!

Επίσημος προμηθευτής εξοπλισμού για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι η Διερευνητική Μάθηση. Για τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς WRO Hellas η Διερευνητική Μάθηση προσφέρει ειδική έκπτωση 10% με τη χρήση της κάρτας STEM Club.

Δωρεάν webinars για προπονητές στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2022

Κατηγορία «Εξειδικευμένη Ανοικτή κατηγορία για ΕΠΑ.Λ. «Αγροτική Παραγωγή και Τυποποίηση»»

Εισηγητής:   Σουβατζόγλου Γιώργος

Ημερομηνία και ώρα:   Τετάρτη 15/12/2021 17:30-19:30

Ημερομηνία και ώρα:   Τετάρτη 21/12/2021 17:30-19:30

Φόρμα Εγγραφής

(**Ο αριθμός συμμετοχών ισοδυναμεί με τον αριθμό των ομάδων που θέλετε να δηλώσετε. Μπορείτε παρακάτω να βρείτε το έντυπο γονικής συγκατάθεσης και να το προσθέσετε στη φόρμα σας συμπληρωμένο, ένα για κάθε μαθητή. Το έντυπο θα το έχετε μαζί σας και την ημέρα του διαγωνισμού εκτυπωμένο για να το καταθέσετε στους υπεύθυνους.)