Εκπαιδευτική Δράση STEAM Νηπιαγωγείου: «Μια βόλτα στην πόλη μου»

Τα παιδιά του Νηπίου θα φτιάξουν τον πρώτο τους αλγόριθμο και θα παρουσιάσουν την πόλη τους με έναν απλό τρόπο, αναπτύσσοντας παράλληλα τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

  • Η πιλοτική αυτή δράση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα
  • Η δράση απευθύνεται σε όλα τα Νηπιαγωγεία της Ελλάδας

Σύνοψη: Τα παιδιά θα δημιουργήσουν ομάδες 3-6 μαθητών. Η κάθε ομάδα καλείται να παρουσιάσει την πόλη της με τα πιο σημαντικά αξιοθέατα, σύμφωνα με τη γνώμη των παιδιών. Η ομάδα θα δημιουργήσει μια πίστα και θα παρουσιάσει στην επιτροπή τα αξιοθέατα, με βοηθό ένα επιδαπέδιο ρομπότ. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα δημιουργήσουν τον πρώτο τους αλγόριθμο.

Σκοπός της δράσης του Νηπιαγωγείου είναι οι μαθητές να έρθουν σε δημιουργική επαφή με τις βασικές έννοιες του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης (computational thinking), αναπτύσσοντας παράλληλα το καλλιτεχνικό τους αισθητήριο και την ικανότητά τους να συνεργάζονται. Επιπλέον, η δράση στοχεύει στην κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς δημιουργεί για τα παιδιά την ευκαιρία να κάνουν μία απλή παρουσίαση (με θέμα τα αξιοθέατα της πόλης τους) μπροστά σε μικρό κοινό, καθώς επίσης να έλθουν σε δημιουργική επαφή με μαθητές από σχολεία άλλων περιοχών της χώρας.

Αναλυτικές πληροφορίες

Σύνοψη

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου δημιουργούν ομάδες 3-6 παιδιών. Η κάθε ομάδα δημιουργεί μία επιδαπέδια πίστα που είναι φτιαγμένη με υλικά της αρεσκείας της και απεικονίζει, με τρισδιάστατο τρόπο, την πόλη της. Με βοηθό ένα επιδαπέδιο ρομπότ που κινείται μέσα στην πόλη σύμφωνα με τις εντολές που του δίνουν τα παιδιά, οι ομάδες μάς δείχνουν πώς είναι «μια βόλτα στην πόλη τους» και μας παρουσιάζουν τα πιο σημαντικά από τα αξιοθέατά της. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι  μαθητές θα δημιουργήσουν τον πρώτο τους αλγόριθμο.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή της πρόκλησης:

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο PDF πατώντας εδώ

Αναλυτική περιγραφή

Η εκπαιδευτική δράση STEAM του Νηπιαγωγείου δημιουργείται με στόχο να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να σκεφτούν, για πρώτη φορά, με αλγοριθμικό τρόπο. Έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ηλικιακές ανάγκες των παιδιών του Νηπιαγωγείου και συγκεκριμένα να βοηθά τα παιδιά:

  • Να αναπαραστήσουν τις ιδέες τους και τις γνώσεις τους
  • Να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της αλγοριθμικής σκέψης και συγκεκριμένα με τη δημιουργία και με την εφαρμογή εντολών ελέγχου και κατεύθυνσης (προσανατολισμού)
  • Να μάθουν κάνοντας (learning by doing) και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση σε ζωντανό χρόνο, σχετικά με το πώς οι εντολές που δημιουργούν καθοδηγούν ένα ρομπότ και βοηθούν στη συνέχιση μίας ιστορίας
  • Να εμπλακούν σε μία κιναισθητική δραστηριότητα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να μάθουν μέσα από τη διδακτική αμεσότητα του βιώματος
  • Να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με συνομηλίκους τους, καθώς επίσης με ενήλικες

Συμπληρωματικά ως προς τα παραπάνω κριτήρια, η δράση στοχεύει να αποτελέσει ένα εργαλείο για το σύγχρονο Νηπιαγωγείο και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στο διδακτικό τους έργο.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η δράση του Νηπιαγωγείου έχει σχεδιαστεί ως παιχνίδι, το οποίο μπορεί να παιχτεί με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Η κάθε ομάδα μπορεί να προσεγγίσει το παιχνίδι με έναν από τους δύο εναλλακτικούς τρόπους που προτείνονται παρακάτω, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες της:

1ος τρόπος: Προσέγγιση χωρίς παραμύθι

Οι ομάδες θα μας ξεναγήσουν στη δική τους πόλη ή στη γειτονιά τους και θα μας παρουσιάσουν 2-3 από τα πιο σημαντικά, κατά τη γνώμη τους, αξιοθέατα. Για να το κάνουν αυτό, θα δημιουργήσουν μία τρισδιάστατη μακέτα της πόλης τους και θα προγραμματίσουν ένα ρομπότ-ξεναγό που θα περιηγηθεί στην πόλη ακολουθώντας τις εντολές των παιδιών. Κάθε φορά που το ρομπότ θα σταματά έξω από ένα αξιοθέατο, τον ρόλο του ξεναγού θα αναλαμβάνουν τα ίδια τα παιδιά. Επιστρατεύστε τη φαντασία σας και δημιουργήστε ξεχωριστές παρουσιάσεις που θα μας δείξουν πώς είναι «Μία βόλτα στην πόλη σας»!

2ος τρόπος: Προσέγγιση με παραμύθι

Εναλλακτικά, το παιχνίδι «Μία βόλτα στην πόλη μου» μπορεί να παιχτεί και σε συνδυασμό με την αφήγηση μίας ιστορίας/παραμυθιού. Σε αυτή την περίπτωση, για τις ανάγκες της παρουσίασης οι ομάδες θα δημιουργήσουν και θα αφηγηθούν μία ιστορία, η οποία θα συνάδει με τη διαδρομή του ρομπότ μέσα στην πόλη που θα κατασκευάσουν. Η ιστορία και η διαδρομή του ρομπότ μπορούν να έχουν όποια δομή επιθυμούν οι ομάδες, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν την ξενάγηση, από τα παιδιά, σε 2-3 από τα αξιοθέατα της πόλης τους.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή της πρόκλησης:

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο PDF πατώντας εδώ

Συμμετέχοντες

  • Ηλικίες: Νήπια (5 ετών) – Η κατηγορία δεν απευθύνεται σε Προνήπια 4 ετών
  • Άτομα ανά ομάδα: 3-6 παιδιά

Επισημάνσεις

Η δράση «Μία βόλτα στην πόλη μου» δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Η δράση απευθύνεται στα Νηπιαγωγεία όλων των περιοχών της Ελλάδας.

Επίσημος προμηθευτής εξοπλισμού για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι η Διερευνητική Μάθηση. Για τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς WRO Hellas η Διερευνητική Μάθηση προσφέρει ειδική έκπτωση 10% με τη χρήση της κάρτας STEM Club.