Επισυνάπτεται επιστολή, εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», κ. Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη.