Περιφερειακοί Διαγωνισμοί | Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2020

Οι Περιφερειακοί Διαγωνισμοί αποτελούν το πρώτο στάδιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ο οποίος καταλήγει στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του Τελικού.

Σε αυτή τη σελίδα θα ανακοινώνονται σταδιακά οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των επιμέρους Περιφερειακών Διαγωνισμών ανά την Ελλάδα. Οι ομάδες καλούνται να ενημερώνονται για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής του περιφερειακού διαγωνισμού της δικής τους περιοχής και οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους πριν από αυτή την ημερομηνία.

Μήνυμα Προέδρου WRO Hellas 16/03/2020

Μήνυμα Προέδρου WRO Hellas 06/04/2020

Έκτακτη Ανακοίνωση WRO Hellas 17/07/2020

Έντυπα γονικής συγκατάθεσης για τη λήψη οπτικοακουστικού υλικού – Επεξήγηση διαδικασίας

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος θα πρέπει να αποδοθούν στον WRO Hellas, τα δύο (2) παρακάτω έντυπα γονικής συγκατάθεσης για κάθε έναν από τους μαθητές των ομάδων σας:

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης WRO Hellas (PDF)
Έντυπο γονικής συγκατάθεσης COSMOTE (PDF) 

 


Οι προπονητές, ως αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της εγγραφής των ομάδων τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

  1. Εκτυπώστε τα έντυπα (2 έντυπα ανά μαθητή) και διανείμετέ τα στους μαθητές σας ώστε να τα διαβάσουν και υπογράψουν οι γονείς τους
  2. Όταν θα παραλάβετε τα έντυπα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, μπείτε στη φόρμα συμμετοχής σας για να την επεξεργαστείτε για κάθε μαθητή σας. Στη φόρμα πλέον έχουν προστεθεί ειδικά πεδία για να αναρτήσετε τα δύο έντυπα (δύο ανά μαθητή)
  3. Για κάθε έναν από τους μαθητές σας, αναρτήστε σκαναρισμένα τα δύο (2) έντυπα γονικής συγκατάθεσης, σε μορφή εικόνας ή PDF
  4. Την ημέρα του διαγωνισμού, φέρτε τα έντυπα μαζί σας, εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα, ώστε να τα παραδώσετε σε έντυπη μορφή στο registration desk

Έγγραφα που απαιτείται να έχετε μαζί σας την ημέρα των Περιφερειακών:

  • Εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα τα έντυπα γονικής συγκατάθεσης, αφότου θα έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω
  • Για τις ανοικτές κατηγορίες, τα portfolios των ομάδων σας σε εκτυπωμένη μορφή και cd-rom με τυχόν πολυμέσα που συνοδεύουν το project σας (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.)

Ημερομηνίες Περιφερειακών Διαγωνισμών ανά την Ελλάδα: