Σημαντικές διευκρινήσεις

  • Μία ομάδα μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε 1 διαγωνιστική κατηγορία.

  • Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μόνο σε 1 ομάδα.

  • Στην Ανοικτή κατηγορία του Δημοτικού, κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 3 έως 6 μαθητές. Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε μαθητές Δ’-ΣΤ’ Δημοτικού.

  • Στην κατηγορία «Ποδόσφαιρο 2×2» του Δημοτικού, κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως 3 μαθητές. Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε μαθητές Γ’-ΣΤ’ Δημοτικού.

  • Στην κατηγορία του Γυμνασίου η κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως 3 μαθητές. Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε μαθητές Α’ – Γ’ Γυμνασίου (12-15 ετών).

  • Στην κατηγορία του Λυκείου κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 3 έως 6 μαθητές. Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου (16-18 ετών).

  • Στην πιλοτική κατηγορία του Νηπιαγωγείου κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 3 έως 6 μαθητές. Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε Νήπια και φέτος θα υλοποιηθεί μόνο στην περιφέρεια Αττικής.

  • Για την παράλληλη κατηγορία Δίαθλο+1 κάθε ομάδα μπορεί να έχει από 2 έως 3 μαθητές. Η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (13-18 ετών) και φέτος θα υλοποιηθεί μόνο στην περιφέρεια Αττικής.

Ξεκινήστε την εγγραφή των ομάδων σας!

Οι εγγραφές των ομάδων ολοκληρώθηκαν. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!