Δομικά Στοιχεία και Αυτοματισμοί

Οι κατασκευές του διαγωνισμού θα δομηθούν από τουβλάκια LEGO και οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάθε LEGO τουβλάκι το οποίο ήδη διαθέτουν, συμπληρώνοντας ενδεχομένως στοιχεία αυτοματισμού ή δομικά με θεματικό άξονα Οχήματα & Μεταφορές του Αύριο. Εναλλακτικά, μπορούν να προμηθευτούν κάποιο από τα πακέτα που έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες του διαγωνισμού.

Πακέτο Διαγωνισμού
«Οχήματα και Μεταφορές του Αύριο»

Δομικά Στοιχεία και Αυτοματισμοί

Οι κατασκευές του διαγωνισμού θα δομηθούν από δομικά στοιχεία LEGO και οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε υλικό LEGO το οποίο ήδη διαθέτουν.

Δομικά Στοιχεία και Αυτοματισμοί

Οι κατασκευές του διαγωνισμού θα δομηθούν από δομικά στοιχεία LEGO και οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε υλικό LEGO το οποίο ήδη διαθέτουν.

Open Κατηγορία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε open hardware