Προ-δήλωση συμμετοχής στον 9ο Εθνικό Διαγωνισμό WRO - WRO HELLAS