Φόρμα Εγγραφής Διαγωνισμών WRO Hellas 2021

Ξεκινήστε την εγγραφή των ομάδων σας!

Η  προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής των ομάδων είναι η 20/03/2021 – Η προθεσμία αυτή ισχύει για τον Διαδικτυακό Διαγωνισμό Προγραμματισμού και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2021 καθώς και για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι προπονητές παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής τους το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να μας βοηθήσουν να διοργανώσουμε τον διαγωνισμό με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Επισημαίνουμε ότι η φόρμα συμμετοχής είναι πλήρως επεξεργάσιμη, επομένως μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία που δηλώνετε ανά πάσα στιγμή.

 

Έντυπα Γονικής Συγκατάθεσης

 

Έντυπο Γονικής Συγκατάθεσης WRO Hellas_ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2021 

Έντυπο Γονικής Συγκατάθεσης WRO Hellas_ Διαδικτυακός Διαγωνισμός Προγραμματισμού και Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ελλάδα 2021 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ