18ο Δημοτικό Ιωαννίνων | Έξυπνο Αυτοκίνητο

Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 2

Δυσκολία (υλοποίησης κατασκευαστικά) (1-5): 1

Δυσκολία (υλοποίησης προγραμματιστικά) (1-5): 1

Απαιτήσεις εξοπλισμού: WeDo1 και μερικά έξτρα τουβλάκια

Επειδή το θέμα μας ήταν “Η δική μου πόλη”, σκεφτήκαμε να μαζέψουμε από τους συμμαθητές μας όσα σπιτάκια και δρόμους Lego είχανε, για να φτιάξουμε μια μικρή πόλη. Σκεφτήκαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο που θα κινείται στους δρόμους της πόλης, θα ξεκινάει και θα σταματάει όταν βρίσκει εμπόδια, και θα κάνει όπισθεν όταν υπάρχει κίνδυνος.

Αρχικά ψάξαμε διάφορα βίντεο και οδηγίες για άλλες κατασκευές, που θα μας βοηθούσαν  να φτιάξουμε το αυτοκίνητό μας. Επειδή όμως δεν ταίριαζε κανένα στην περίπτωσή μας, είπαμε να φτιάξουμε ένα δικό μας αυτοσχέδιο αυτοκίνητο. Για να το φτιάξουμε πήραμε και μερικά τουβλάκια από άλλα πακέτα Lego που δανειστήκαμε από συμμαθητές μας ή άλλα σχολεία.

Έτσι εκτός από το πακέτο Lego WeDo που μας χορηγήθηκε από τον ΟΤΕ και την Cosmote στα πλαίσια του διαγωνισμού, δανειστήκαμε από τους μαθητές Θανάση Κ. και Δημήτρη Κ. τα Lego set από τον κο Θωμά Γ. το Lego set 6754 και από το 1ο ΣΕΚ Ιωαννίνων ένα πακέτο Lego Mindstorms 9797 που ανήκει στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ιωαννίνων, από το οποίο πήραμε λίγα μόνο κομμάτια για το αυτοκινητάκι μας, όπως οι ρόδες και μερικά τουβλάκια.

Θα σταματάει όταν βρίσκει εμπόδια.

Γενικός: Στην ανάπτυξη από το μαθητή ικανοτήτων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από την εργαστηριακή δραστηριότητα του μαθήματος, προκειμένου να γίνει ικανός να αξιολογεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές, ώστε ως μελλοντικός πολίτης να τοποθετείται κριτικά απέναντί τους και να αποφαίνεται για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις τους στην ατομική και κοινωνική υγεία και το περιβάλλον.

Ειδικός: η εκτέλεση της δραστηριότητας αντιστοιχεί στην Ενότητα 2 (Κίνηση & Δύναμη του ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο») της Ε’ τάξης του μαθήματος Φυσικά και αντιστοιχεί σε καταστάσεις όπου επιταχύνονται αντικείμενα (σταματούν, ξεκινούν) ενώ οι μαθητές δύνανται να καταγράφουν τις πειραματικές παρατηρήσεις τους.