Σημαντικές διευκρινήσεις

  • Κάθε ομάδα μπορεί να συμμετέχει μόνο σε 1 διαγωνιστική κατηγορία.
  • Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε 1 ομάδα.
  • Κάθε προπονητής/τρια μπορεί να εκπροσωπεί όσες ομάδες επιθυμεί για το στάδιο του Περιφερειακού. Στον Τελικό όμως δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερες από 2 ομάδες.
  • Σε όλες τις κατηγορίες, οι ομάδες αποτελούνται από 2 έως 3 μαθητές/τριες και από 1 προπονητή/τρια.

Συμβουλευτείτε τον αναλυτικό πίνακα με τις προδιαγραφές όλων των κατηγοριών (πατήστε εδώ)

Επισκόπηση όλων των κατηγοριών της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
  Regular Open WRO Football Advanced Πιλοτικές κατηγορίες με WeDo
  WeDo Regular WeDo Open
Επιτρεπόμενες ηλικίες Δημοτικό: 7-12

Γυμνάσιο: 13-15

Λύκειο: 16-19

Δημοτικό: 7-12

Γυμνάσιο: 13-15

Λύκειο: 16-19

10-19 17-25 7-10 7-10
Αριθμός μελών ομάδας 2-3 μαθητές + προπονητής 2-3 μαθητές + προπονητής 2-3 μαθητές + προπονητής 2-3 διαγωνιζόμενοι + προπονητής 2-3 μαθητές + προπονητής 2-3 μαθητές + προπονητής
Εξοπλισμός Αποκλειστικά εξοπλισμός LEGO® + HiTechnic Color Sensor Εξοπλισμός LEGO® (δεκτή η χρήση και άλλου εξοπλισμού, όμως μόνο συμπληρωματικά) Αποκλειστικά εξοπλισμός LEGO® (και εξοπλισμός HiTechnic για την μπάλα και για τους αισθητήρες) Αποκλειστικά εξοπλισμός MATRIX and TETRIX® + αποκλειστικά NI myRIO ή KNR (myRIO based) controllers (in 2017 also EV3) + κινητήρες, αισθητήρες και μπαταρίες οποιασδήποτε μάρκας (συμπληρωματικά) Αποκλειστικά εξοπλισμός LEGO® Education WeDo (1.0 ή 2.0) Αποκλειστικά εξοπλισμός LEGO® Education WeDo (1.0 ή 2.0) για το ρομπότ + ελεύθερη επιλογή αντικειμένων για την παρουσίαση
Λογισμικό Δημοτικό και Γυμνάσιο: Αποκλειστική χρήση των λογισμικών EV3, RoboLab ή NXT / Λύκειο: Ελεύθερη επιλογή Ελεύθερη επιλογή Αποκλειστική χρήση των λογισμικών EV3, RoboLab ή NXT NI LabVIEW ή οποιαδήποτε text-based γλώσσα (C, C++, Java κ.ο.κ.) LEGO® WeDo (1.0 ή 2.0) LEGO® WeDo (1.0 ή 2.0)
Διαστάσεις και μεγέθη Max. 25 x 25 x 25 εκ. Περίπτερο 1,5 x 1,5 x 2 (ύψος) μέτρων Δύο ρομπότ διαστάσεων 22cm (διάμετρος), 22cm (ύψος) και βάρους <= 1kg το καθένα Max. 45 x 45 x 45 εκ. Max. 25 x 25 x 25 εκ. Περίπτερο 1,5 x 1,5 x 2 (ύψος) μέτρων
Χαρακτηριστικά Κατασκευή του ρομπότ και επίλυση του κανόνα-έκπληξη κατά την ημέρα του διαγωνισμού Το θέμα της κατηγορίας είναι Ανοικτό – επιστρατεύστε τη δημιουργικότητά σας! Κατασκευή του ρομπότ κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το βασικό παιχνίδι παραμένει το ίδιο κάθε χρόνο, με εξαίρεση πολύ μικρές παραλλαγές. Το θέμα της πρόκλησης αλλάζει κάθε 2 έτη Κατηγορία ειδικά σχεδιασμένη για τους μικρότερους μαθητές Το θέμα της κατηγορίας είναι Ανοικτό – επιστρατεύστε τη δημιουργικότητά σας!
Έτος ίδρυσης κατηγορίας 2004 2004 2010 2015 2018 2018

Ξεκινήστε την εγγραφή των ομάδων σας!

  • Η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής των ομάδων είναι η 15/6/2018 – Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι προπονητές παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής τους το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να μας βοηθήσουν να διοργανώσουμε τον διαγωνισμό με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
  • Επισημαίνουμε ότι η φόρμα συμμετοχής είναι πλήρως επεξεργάσιμη, επομένως μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία που δηλώνετε ανά πάσα στιγμή.

Ξεκινήστε την εγγραφή των ομάδων σας, επιλέγοντας πόσες ομάδες επιθυμείτε να εγγράψετε ανά κατηγορία: