Το παρόν Διαδικαστικό Πλαίσιο Λειτουργίας (Standard Operating Procedure – S.O.P.) περιγράφει τους κανονισμούς και τις διατάξεις που αφορούν στους Διαγωνισμούς που διοργανώνονται από τον οργανισμό WRO Hellas και συγκεκριμένα:

  • Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Οκτώβριος-Φεβρουάριος) και
  • Στα εθνικά στάδια της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής World Robot Olympiad (W.R.O.)™ (Μάρτιος-Ιούλιος).

Συγκεκριμένα το Διαδικαστικό Πλαίσιο Λειτουργίας καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια του Τελικού κάθε διαγωνισμού που διοργανώνεται από τον WRO Hellas. Χρησιμεύει επίσης ως οδηγός για τους περιφερειακούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται από τον WRO Hellas.

Στον WRO Hellas αναμένουμε από κάθε Διαγωνισμό να φέρει τη δική του υπογραφή και χαρακτηριστικά. Θέλουμε κάθε εκδήλωση να διεξάγεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, προκειμένου να έχουμε επιτυχία και να προσφέρουμε μία ποιοτική εκδήλωση, απαιτούμε να ακολουθούνται οι κανονισμοί και οι διατάξεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Αυτό το πλαίσιο εγκρίνεται θεσμικά από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης & Τεχνολογίας WRO Hellas με βάση την εσωτερική διαβούλευση και τις συμβουλές των υπεύθυνων κατηγοριών του WRO Hellas. Υπεύθυνος συντάκτης είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του WRO Hellas.

Επιπλέον του παρόντος Διαδικαστικού Πλαισίου Λειτουργίας, το οποίο έχει γενική ισχύ, κάθε χρόνο δημοσιεύονται επιμέρους κανόνες, οι οποίοι είναι πιο αναλυτικοί και αναφέρονται σε συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν από τα θέματα των εκάστοτε τρεχόντων διαγωνισμών. Συγκεκριμένα:

  • Για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Οκτώβριος – Φεβρουάριος): Τον Οκτώβριο κάθε έτους και ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των θεμάτων του διαγωνισμού, δημοσιεύονται τυχόν επιπλέον κανόνες στο website του WRO Hellas (www.wrohellas.gr).
  • Για τη World Robot Olympiad™ (Μάρτιος – Ιούλιος): Τον Ιανουάριο κάθε έτους δημοσιεύεται ανανεωμένο το έγγραφο γενικών κανόνων της WRO™ στο website της World Robot Olympiad Association (www.wroboto.org).