Μια νέα μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές πανεπιστημίου της Σαγκάης αποκαλύπτει τον αντίκτυπο της συμμετοχής των μαθητών σε διαγωνισμούς ρομποτικής WRO.

Από έρευνες και συνεντεύξεις με προπονητές ομάδων από 41 χώρες, η μελέτη καταδεικνύει σημαντικό αντίκτυπο σε επτά διαστάσεις: Μαθησιακές Δεξιότητες, Μηχανική Σκέψη, Συναισθηματική Δέσμευση, Επιλογή Σταδιοδρομίας, Επίλυση Προβλημάτων, Ποιότητα Συνεργασίας και Παγκόσμια Συνείδηση.

Σε κλίμακα Likert 5 επιλογών, ο μέσος όρος βαθμολογίας ήταν 4,29 υποδεικνύοντας ότι οι προπονητές που συμμετέχουν στη μελέτη πιστεύουν ότι η συμμετοχή σε διαγωνισμούς WRO βελτιώνει τις ικανότητες των μαθητών σε όλες τις διαστάσεις.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι συνεπές με μια μελέτη που διεξήχθη το 2019 στη Γερμανία με νυν και πρώην συμμετέχοντες, η οποία έδειξε μεγάλη επίδραση σε 5 διαστάσεις (Δημιουργία ρομπότ, Προγραμματισμός ρομπότ, Ομαδική εργασία/Συνεργασία, Επικοινωνία και Επίλυση προβλημάτων).

Στην κοινότητα του WRO είμαστε ενθουσιασμένοι που η έρευνα και οι εις βάθος μελέτες μας δείχνουν ότι η εργασία μας αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα βασικά σημεία είναι ότι η συμμετοχή στους διαγωνισμούς WRO κάνει τους νέους να μαθαίνουν νέες δεξιότητες, να κατανοούν καλύτερα τον κόσμο γύρω μας και να τους δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.