Περιγραφή

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μας έχουν βοηθήσει σε πολλά πράγματα στην ζωή μας, αλλά και ακόμη μας βοηθάνε. Μας χρησιμεύουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μεταφορά, στον πόλεμο, στην μετακίνηση μεγάλων αποστάσεων, στη μετακίνηση στον αέρα, κτλ.
Μέσω της τεχνολογίας τα ΜΜΜ εξελίσσονται και μας χρησιμεύουν σε ακόμα περισσότερες δραστηριότητες.
Η ιστορία των μεταφορών είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής. Ο πρωτόγονος άνθρωπος μετακινούνταν βαδίζοντας σε αναζήτηση τροφής ή από περιέργεια να γνωρίσει το περιβάλλον του, ή ακόμα και για την προστασία του από τους διάφορους φυσικούς κινδύνους (όπως σε αναζήτηση κάποιου καταφυγίου – σπηλιάς).
Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι οι φυσικές του αντοχές για να διανύει μεγάλες αποστάσεις ήταν περιορισμένες και πολύ περισσότερο περιορισμένη η ικανότητά του να μεταφέρει βάρη σε σημαντικές αποστάσεις.
Οι αδυναμίες αυτές οδήγησαν τον άνθρωπο σε αναζήτηση διαφόρων μέσων μεταφοράς τόσο για τον ίδιο όσο και για τα αγαθά του, ξεκινώντας αρχικά τη χρησιμοποίηση ζώων στη ξηρά και από το πρωτόγονο μονόξυλο στις λίμνες και τους ποταμούς βγήκε στη θάλασσα. Έτσι παράλληλα με τις καταπληκτικές του εφευρέσεις έφθασε από τον τροχό, το κουπί, το πανί και τον ατμό στους σύγχρονους αεροστρόβιλους των εξελιγμένων σύγχρονων μέσων μεταφορών.
Το όνομα της φετινής πρόκλησης του διαγωνισμού Δημοτικών WeDo Scratching είναι “Οχήματα και μεταφορές του αύριο“.
Οι μαθητές οι οποίοι θα διαγωνιστούν θα πρέπει να παρουσιάσουν μία κατασκευή με αυτοματισμούς η οποία θα έχει σχέση με το θέμα του διαγωνισμού “Οχήματα και μεταφορές του αύριο“.

Ιδέες

Ενδεικτικές ιδέες σχετικές με το θέμα του διαγωνισμού θα μπορούσαν να είναι:

 • ρύθμιση κυκλοφορίας σε διασταύρωση με φανάρια
 • τελεφερίκ
 • διαστημικό ασανσέρ
 • αμφίδρομη κυκλοφορία σε μονή σιδηροδρομική γραμμή
 • διανομή προϊόντων σε πολλαπλούς αποδέκτες
 • δρομολόγια σε πολύπλοκες / βέλτιστες διαδρομές
 • δίκτυο στοών σε ορυχείο
 • ανταποκρίσεις τρένων σε δίκτυο του μετρό
 • διαδρομές με κυλιόμενους ιμάντες
 • αυτοματοποιημένα γκαράζ και αποθήκες
 • διαχείριση κοντέινερ σε λιμάνι
 • ο αλγόριθμος στο πέρασμα με το βοσκό, το λύκο και το πρόβατο σε αυτοματοποιημένη μορφή
Κανονισμοί
 • Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί το ρομποτικό κιτ LEGO WeDo (1.0 ή 2.0).
 • Ως λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το Scratch (οποιαδήποτε έκδοση).
 • Η χρήση άλλων υλικών (επιπλέον των LEGO) επιτρέπεται μόνο για το σκηνικό του project.
 • Στο project θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο αυτοματισμοί. Ως αυτοματισμός θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία ερέθισμα του πραγματικού κόσμου γίνεται αντιληπτό από αισθητήρα*, το πρόγραμμα αφού ενημερωθεί από τον αισθητήρα, επεξεργάζεται τα δεδομένα και δίνει εντολή που μεταβάλει την κατάσταση του ενεργοποιητή**.

* Τα είδη των αισθητήρων που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι οι αισθητήρες κλίσης, απόστασης και το μικρόφωνο του υπολογιστή.
** Τα είδη των ενεργοποιητών που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν είναι οι κινητήρες, τα leds, τα μεγάφωνα του υπολογιστή ή buzzer και η οθόνη του υπολογιστή.

 • Στο project μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο Η/Υ.
 • Κατά την παρουσίαση στο διαγωνισμό οι κατασκευές (το ρομποτικό κομμάτι τους) μπορούν να είναι προκατασκευασμένες και προσυναρμολογημένες.
 • Στο διαγωνισμό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ενός από τους αυτοματισμούς πρέπει να παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή αναπαράστασή του αυτοματισμού υλοποιημένη με animation στο περιβάλλον του Scratch.
 • Κάθε ομάδα μπορεί να έχει από τρεις έως και έξι μαθητές.
 • Ο προπονητής πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 ετών.
 • Project που δεν είναι συναφή με το θέμα του διαγωνισμού δεν θα αξιολογηθούν.
 • Τουλάχιστον επτά ημέρες πριν το διαγωνισμό οι ομάδες πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα με το url του κώδικα του scratch, για να ελεγχθεί από τους κριτές του διαγωνισμού.
Διευκρινίσεις σχετικές με το WeDo
 • Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί το ρομποτικό κιτ LEGO WeDo (1.0 ή 2.0).
 • Η σύνδεση των αισθητήρων με τον υπολογιστή γίνεται μέσω hub (WeDo) και USB σύνδεση (εκτός από τον αισθητήρα ήχου που είναι το μικρόφωνο του υπολογιστή).
 • Σε περίπτωση που μια ομάδα δεν διαθέτει δύο hub, μπορεί να τοποθετηθεί ο πρώτος αισθητήρας στο hub να παρουσιαστεί ο πρώτος αυτοματισμός και μετά να αφαιρεθεί ο πρώτος αισθητήρας, να τοποθετηθεί ο δεύτερος αισθητήρας για να παρουσιαστεί ο δεύτερος αυτοματισμός. Ανάλογη διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί στην περίπτωση χρήσης δύο κινητήρων και αισθητήρα μέσω ενός hub.
 • Όλα τα μέρη της κατασκευής που εμπεριέχουν αυτοματισμούς ή μηχανικά μέρη κινούμενα με μοτέρ θα είναι κατασκευασμένα με στοιχεία LEGO. Τα υπόλοιπα μέρη της κατασκευής μπορεί είναι κατασκευασμένα με οποιοδήποτε άλλο υλικό (όπως φοαμ, χαρτί κ.λπ.)
 • Το WeDo 2.0 στο περιβάλλον του MAC δουλεύει κανονικά. Στο περιβάλλον windows δουλεύει κανονικά με Offline Scratch 2.0 με τα εξής όμως προαπαιτούμενα: <https://www.dropbox.com/sh/e2x9i3xxg9o5mri/AADJwMi0z5BNQKgs9ZhKTLK0a?dl=0>
Τεχνικές προδιαγραφές
 • Στο διαγωνισμό σε κάθε ομάδα θα διατεθεί χώρος περίπου 2m x 2m x 2m και σε αυτόν θα πρέπει να χωρούν όλα τα υλικά μέρη του project.
 • Σε αυτό το χώρο θα υπάρχει τραπέζι μεγέθους περίπου 120cm x 60cm και θα διατίθεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Για τον διαγωνισμό

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής (registration) στον (περιφερειακό ή πανελλήνιο) διαγωνισμό, κάθε ομάδα πρέπει να παραδώσει:

 • Έγγραφα με τη συναίνεση των γονέων για τη χρήση των φωτογραφιών τους.
 • CD-ROM που να περιέχει παρουσίαση, βίντεο, διαγράμματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με το project.

Οι ομάδες κατά τη διάρκεια του (περιφερειακού ή πανελλήνιου) διαγωνισμού να:

 • Ετοιμάσουν την κατασκευή τους.
 • Ετοιμάσουν το χώρο που θα τους διατεθεί (συμπεριλαμβανομένου τοποθέτησης poster κτλ).
 • Περάσουν από έλεγχο για εναρμόνιση με τους κανονισμούς.
 • Επιδείξουν και παρουσιάσουν το project στους κριτές και να απαντήσουν σε ερωτήσεις τους.
 • Επιδείξουν και παρουσιάσουν το project στο κοινό.

Κατά την παρουσίαση στους κριτές πρέπει να τους παραδοθεί μονοσέλιδη ή δισέλιδη έντυπη παρουσίαση με τα βασικά χαρακτηριστικά του project.

Αξιολόγηση

Για την κρίση των project (τουλάχιστον στον προκριματικό της Αττικής) θα διατεθεί  περιορισμένος χρόνος ενδεικτικά επτά λεπτά σε κάθε ομάδα, εκ των οποίων ένα μέρος (π.χ. τα πέντε λεπτά) θα είναι για την παρουσίαση από την ομάδα και ο υπόλοιπος χρόνος για ερωτήσεις από τους κριτές.

 • Οι μαθητές θα παρουσιάσουν το project το οποίο έχουν δημιουργήσει και θα αναφέρουν με ποιο τρόπο σχετίζεται με το θέμα του διαγωνισμού.
 • Θα πραγματοποιηθεί επίδειξη της λειτουργίας του project στην επιτροπή, με έμφαση στην παρουσίαση των αυτοματισμών.
 • Θα παρουσιαστεί το λογισμικό του Scratch, με αναφορά στην διασύνδεση και έλεγχο των αυτοματισμών, καθώς και στην εικονική αναπαράσταση με animation του αυτοματισμού.
 • Οι μαθητές θα επιλέξουν έναν από τους αυτοματισμούς και θα τον εμφανίζουν στο εικονικό περιβάλλον του Scratch.
 • Οι μαθητές θα απαντήσουν σε ενδεχόμενες ερωτήσεις των κριτών, σχετικές με το project.
 • Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε είδους βοήθεια από τους προπονητές στις ομάδες.
Κριτήρια Βαθμολόγησης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       #                                     ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                          ΒΑΘΜΟΙ
 Σύλληψη Ιδέας / Project ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         40
1 Δημιουργικότητα, Έρευνα και Ανάπτυξη Ιδέας 15
2 Κατασκευή και Ποιοτική επίλυση της πρόκλησης 25
 Εκπαιδευτική Ρομποτική/ Αυτοματισμοί ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         60
1 Μηχανική Κατασκευή, Καλαισθησία 30
2 Μηχανική Απόδοση, Λειτουργία Αυτοματισμών 30
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         60
 Εικονικός Κόσμος 1 Ορθότητα Λογικής, Πολυπλοκότητα Λογισμικού και αυτοματισμών 30
2 Αναπαράσταση αυτοματισμού με animation, Interface , Αισθητική 30
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ:         40
 Παρουσίαση 1 Αξιολόγηση Παρουσίασης, Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Συνεργασία 30
2 Διακόσμηση, Βίντεο, Αφίσες 10
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:         200
Εισαγωγή

Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές/τριες Γυμνασίου, ηλικίας 12-15 ετών και διεξάγεται  για δεύτερη χρονιά από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό WRO Hellas, με Στρατηγικό Υποστηρικτή την COSMOTE.

Η δοκιμασία αναφέρεται στην περιπετειώδη πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διέσχισε και κατέκτησε όλο το γνωστό κόσμο της εποχής του. Η διαδρομή πραγματοποιείται πάνω σε ένα χάρτη και τα ρομπότ πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή που «χάραξε» ο Μ. Αλέξανδρος και να ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες που θα συναντήσουν. Η δοκιμασία στηρίζεται και αναδεικνύει το ιστορικό γεγονός, αλλά δεν αποτελεί πιστή αναπαράσταση της πορείας του Μ. Αλεξάνδρου, έχοντας  τις απαραίτητες τροποποιήσεις λόγω του αγωνιστικού της χαρακτήρα.

Όρια ηλικίας συμμετεχόντων:
 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αποτελούνται από έναν προπονητή και δύο ή τρεις μαθητές/τριες.
 2. Ο προπονητής πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών και επιτρέπεται να συμμετέχει με μία ή περισσότερες ομάδες.
 3. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ομάδα. Ανώτατο όριο ηλικίας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού είναι τα 15 έτη. Σε κάθε ομάδα επιτρέπεται η συμμετοχή ενός μέλους ηλικίας κάτω των 12 ετών.
Περιγραφή της πρόκλησης

Η κύρια αποστολή του ρομπότ είναι να ακολουθήσει πιστά τη διαδρομή πάνω στην πίστα, ξεκινώντας και τερματίζοντας αυτόνομα μέσα στο τετράγωνο εκκίνησης/τερματισμού.

Η βασική γραμμή έχει πάχος 20 χιλιοστά, μαύρο χρώμα και λευκό περιθώριο 30 χιλιοστά δεξιά και αριστερά της. Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν τα ρομπότ είναι δεξιόστροφη (όπως δείχνουν τα βέλη που υπάρχουν στο σχέδιο με τις οδηγίες στο τέλος του κειμένου) και είναι χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα, τα οποία οριοθετούνται από τρεις κάθετες μαύρες γραμμές. Η ολοκλήρωση (το πέρασμα ολόκληρου του ρομπότ από τη μαύρη διαχωριστική γραμμή) κάθε τμήματος της διαδρομής, δίνει 100 βαθμούς. Συνολική βαθμολογία διαδρομής: 400 βαθμοί.

Ο τερματισμός στο τετράγωνο τερματισμού (η προβολή του ρομπότ μέσα στο τετράγωνο) αυξάνει τη βαθμολογία κατά 100 βαθμούς.

Στην περίπτωση που το ρομπότ δεν ακολουθήσει πιστά τη γραμμή σε κάποιο σημείο της γραμμής (και οι δύο κινητήριοι τροχοί βρίσκονται  στην ίδια πλευρά της γραμμής), το συγκεκριμένο τμήμα αφαιρείται εξολοκλήρου από τη βαθμολογία και χρεώνεται με χρόνο 2 λεπτά, άσχετα από τον πραγματικό τελικό του χρόνο.

Σε δύο σημεία της διαδρομής θα υπάρχουν δύο επιπλέον δοκιμασίες:

Στο σημείο 2: Η πολιορκία της Περσέπολης

Πριν την εκκίνηση της δοκιμασίας, οι ομάδες τοποθετούν μία κόκκινη μπάλα πάνω στο ρομπότ.

Μετά τη δεύτερη διαχωριστική γραμμή, το ρομπότ πρέπει να ακολουθήσει τη δεξιά διαδρομή, προκειμένου να «γκρεμίσει» την πύλη της Περσέπολης, περνώντας ολόκληρη την κόκκινη μπάλα μέσα από αυτήν. Εάν το ρομπότ ολοκληρώσει τη δοκιμασία:

 • από την πρώτη κάθετη γραμμή, η βαθμολογία του αυξάνεται κατά 100 βαθμούς
 • από τη δεύτερη κάθετη γραμμή, η βαθμολογία του αυξάνεται κατά 70 βαθμούς
 • από την τρίτη κάθετη γραμμή, η βαθμολογία του αυξάνεται κατά 40 βαθμούς

Η πύλη έχει πλάτος 9 εκατοστά και απέχει 18 εκατοστά από την τρίτη κάθετη γραμμή, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Στο σημείο 3: Ο Γόρδιος Δεσμός

Μετά την τρίτη διαχωριστική γραμμή, το ρομπότ πρέπει να ακολουθήσει τη διαδρομή στα αριστερά και φτάνοντας στο Γόρδιο Δεσμό και να τον «κόψει» ρίχνοντάς τον από την βάση του, χωρίς να έρθει σε επαφή με τον τοίχο που τον προστατεύει. Ο τοίχος θα τοποθετηθεί τρία εκατοστά μετά την κάθετη μαύρη γραμμή στο τέλος της διαδρομής και ο Γόρδιος Δεσμός ακριβώς πίσω του. Η πτώση του γόρδιου δεσμού από τη βάση αυξάνει τη βαθμολογία κατά 100 βαθμούς, αλλά αν το ρομπότ ακουμπήσει τον τοίχο, η βαθμολογία μειώνεται κατά 50 βαθμούς.

Μέγιστη βαθμολογία για τη δοκιμασία είναι οι 700 βαθμοί και μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσή της είναι τα 2 λεπτά.

Κανονισμοί διαγωνισμού
 1. Όλες οι ομάδες πρέπει να κατευθυνθούν στην θέση η οποία θα τους δοθεί κατά την εγγραφή, να τακτοποιηθούν και να περιμένουν την ανακοίνωση για την έναρξη του χρόνου συναρμολόγησης.
 1. Απαγορεύεται η είσοδος των προπονητών στον αγωνιστικό χώρο και στο χώρο συναρμολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθώς και κάθε επικοινωνία με τις ομάδες τους.
 1. Οι λειτουργίες bluetooth και Wi-Fi των μικροεπεξεργαστών και των φορητών υπολογιστών των ομάδων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένες καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
 1. Όλα τα δομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ρομπότ θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους πριν την έναρξη του χρόνου συναρμολόγησης. Για παράδειγμα ένα λάστιχο θα πρέπει να είναι χωριστά από έναν τροχό.
 1. Ο χρόνος συναρμολόγησης/δοκιμών είναι 120 λεπτά. Η συναρμολόγηση θα γίνει πριν τον πρώτο αγωνιστικό γύρο.
 1. Απαγορεύεται η χρήση φυλλαδίων, φωτογραφιών ή οποιοδήποτε άλλου υποστηρικτικού υλικού, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε άλλη μορφή, για τη συναρμολόγηση του ρομπότ.
 1. Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος του ρομπότ είναι 25x25x25 εκατοστά κατά την εκκίνηση της δοκιμασίας. Μετά την εκκίνηση, δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του ρομπότ.
 1. Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης, οι ομάδες παραδίδουν τα ρομπότ για έλεγχο διαστάσεων και παίρνουν σειρά προτεραιότητας για τις δοκιμές. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της χρόνο δύο λεπτά για δοκιμές στην πίστα, με σειρά προτεραιότητας (όσες δοκιμές είναι εφικτό να γίνουν μέχρι τη λήξη των 120 λεπτών).
 1. Μετά τη λήξη των 120 λεπτών ή όταν μια ομάδα θεωρεί ότι έχει τελειώσει με τις δοκιμές της, το ρομπότ παραδίδεται στο χώρο απομόνωσης και παίρνει σειρά προτεραιότητας για τον πρώτο αγωνιστικό γύρο.
 1. Για την πρόκληση θα πραγματοποιηθούν δύο αγωνιστικοί γύροι.
 1. Ο χρόνος συντήρησης και δοκιμών ενδιάμεσα στους δύο αγωνιστικούς γύρους θα είναι 45 λεπτά.
 1. Το ρομπότ πρέπει να τοποθετηθεί στην περιοχή εκκίνησης έτσι ώστε η κάθετη προβολή του να είναι εξ ολοκλήρου μέσα στο χώρο εκκίνησης (εξωτερικές διαστάσεις τετραγώνου εκκινησής 25Χ25εκ). Ο χρόνος ξεκινά όταν δώσει το ανάλογο σήμα ο κριτής. Δεν επιτρέπεται το πέρασμα δεδομένων στο ρομπότ είτε περιστρέφοντας κομμάτια του ρομπότ, είτε αλλάζοντας θέση εκκίνησης του ρομπότ, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αν αναγνωριστούν τέτοιου είδους ρυθμίσεις από τον κριτή, τότε η ομάδα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τη στρατηγική που ακολουθεί ο αλγόριθμός της. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να περιμένουν το σήμα του κριτή για να θέσουν το ρομπότ σε κίνηση (εκτελέσουν το πρόγραμμα).
 2. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της ομάδας να αγγίξουν την πίστα της πρόκλησης ή το ρομπότ κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικού γύρου.
 1. Το ρομπότ μπορεί να αφήσει στην πίστα κομμάτι/α τα οποία δεν περιέχουν κύρια μέρη του (ελεγκτής, κινητήρες, αισθητήρες). Αν ένα τέτοιο κομμάτι αγγίζει την πίστα ή στοιχεία της πρόκλησης και δεν αγγίζει το ρομπότ, τότε δεν θεωρείται σαν μέρος του ρομπότ.
 1. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα για τη βαθμολόγηση κατά την διάρκεια της πρόκλησης, ο κριτής λαμβάνει την τελική απόφαση.
 1. Ο υπολογισμός της βαθμολογίας και του χρόνου ανακοινώνεται από τους κριτές στο τέλος κάθε αγωνιστικού γύρου. Ο αρχηγός κάθε ομάδας υπογράφει το έντυπο αποδοχής της βαθμολογίας – χρόνου.
 1. Η προσπάθεια ενός ρομπότ τελειώνει εάν:
  • Ο χρόνος την πρόκλησης (2 λεπτά) έχει τελειώσει.
  • Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας αγγίξει το ρομπότ κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.
  • Το ρομπότ έχει βγει τελείως έξω από την πίστα.
  • Υπάρξει παραβίαση των κανονισμών της πρόκλησης.
  • Όταν η κάθετη προβολή του ρομπότ είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην περιοχή τερματισμού και το ρομπότ έχει ακινητοποιηθεί αυτόνομα.
 1. Η κατάταξη των ομάδων ορίζεται από τη μεγαλύτερη βαθμολογία που συγκέντρωσαν σε ένα από τους δύο αγωνιστικούς γύρους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα:
  • με τον καλύτερο χρόνο στον αγωνιστικό γύρο που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία
  • ή σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στον άλλο αγωνιστικό γύρο
  • ή σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, με τον καλύτερο χρόνο στον άλλο αγωνιστικό γύρο
Βαθμολόγηση

 

Στοιχείο δοκιμασίας Βαθμολογία
Το ρομπότ ακολούθησε πιστά τα τμήματα  της διαδρομής. για κάθε τμήμα: 100 Βαθμοίσυνολικά: 400 Βαθμοί
Το ρομπότ σταμάτησε αυτόνομα εντός του τετραγώνου τερματισμού (ολόκληρη η προβολή του ρομπότ εντός του τετραγώνου) 100 Βαθμοί
Η κόκκινη μπάλα που ήταν φορτωμένη στο ρομπότ πέρασε εξ ολοκλήρου μέσα από την πύλη Από την πρώτη κάθετη γραμμή: 100 ΒαθμοίΑπό τη δεύτερη κάθετη γραμμή: 70 Βαθμοί

Από την τρίτη κάθετη γραμμή: 40 Βαθμοί

Ο γόρδιος δεσμός έπεσε από την βάση του 100 Βαθμοί
Το ρομπότ ακούμπησε τον τοίχο που προστατεύει το Γόρδιο Δεσμό -50 Βαθμοί
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 700 Βαθμοί
Τα αντικείμενα των προκλήσεων

α. Ο Γόρδιος Δεσμός

β. Η πύλη της Περσέπολης

Η πίστα της δοκιμασίας

Το μαύρο τετράγωνο 25Χ25 εκατοστών είναι η αφετηρία και ο τερματισμός, τα βέλη δείχνουν την υποχρεωτική πορεία των ρομπότ και τα σημεία 1 έως 4 ορίζουν τα τέσσερα βαθμολογούμενα τμήματα της διαδρομής. Οι δύο επιπλέον προκλήσεις φαίνονται δεξιά από το σημείο 2 και αριστερά από το σημείο 3, αντίστοιχα.

Το σχέδιο της πίστας χωρίς τα βοηθήματα

Εισαγωγή

Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές/τριες Λυκείου και διεξάγεται  για πρώτη χρονιά από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό WRO Hellas, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με την υποστήριξη της COSMOTE.Η δοκιμασία αναφέρεται στην πράσινη ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δοκιμασία στηρίζεται και αναδεικνύει ρομποτικά συστήματα τα οποία συνεισφέρουν στην παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας ή καταναλώνουν πόρους από ενεργειακά εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Όρια ηλικίας συμμετεχόντων
 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες που αποτελούνται από έναν προπονητή και δύο μέχρι έξι μαθητές/τριες.
 2. Ο προπονητής πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών και επιτρέπεται να συμμετέχει με μία ή περισσότερες ομάδες.
 3. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ομάδα. Ανώτατο όριο ηλικίας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού είναι τα 19 έτη.
 4. Το προφίλ των μαθητών που συμμετέχουν σε μία ομάδα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν μια παρουσίαση στα αγγλικά ή μια ¨εικονική¨ πώληση του project τους σε μια ομάδα από επαγγελματίες.
Περιγραφή της πρόκλησης

Το βασικό θέμα είναι η Πράσινη Ενέργεια και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας.Βιώσιμη ενέργεια είναι η ενέργεια που καταναλώνεται σε ασήμαντα ποσοστά σε σύγκριση με την προσφορά τους και με διαχειρίσιμες παράπλευρες συνέπειες, ιδίως αυτές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό της βιώσιμης ενέργειας είναι ένα ενεργειακό σύστημα που εξυπηρετεί τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

Ο λόγος που προτείνουμε αυτό το Project είναι η  αειφορία. Η Αειφόρος ανάπτυξη, περιλαμβάνει τα τέσσερα αλληλοσυνδεόμενα πεδία: Την Οικολογία, την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό

Η επιστήμη της βιωσιμότητας είναι η μελέτη της αειφόρου ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής επιστήμης.

Τεχνολογίες που προωθούν τη βιώσιμη ενέργεια περιλαμβάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η κυματική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, η βιοενέργεια, η παλιρροϊκή ενέργεια και τις τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες είναι είτε οικονομικά ανταγωνιστικές ή κοντά στο να είναι έτσι. Όλο και περισσότερο, οι αποτελεσματικές πολιτικές των κυβερνήσεων υποστηρίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και αυτές οι αγορές επεκτείνονται. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στον τομέα της ενέργειας δηλαδή η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε οικολογικά βιώσιμα συστήματα, στο σημείο όπου πολλές μελέτες να υποστηρίζουν 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι θέσεις κλειδιά είναι η αειφόρος ανάπτυξη και να αποδεικνύεται ότι είναι βιώσιμη.

Το project της κάθε ομάδας θα πρέπει να παρουσιάζει ένα ρομποτικό σύστημα/αυτοματισμό  το οποίο λειτουργεί καταναλώνοντας ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας ή βοηθάει στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον ουσιαστικό λόγο όπου το project είναι σημαντικό καθώς και να είναι ξεκάθαρα τα σημεία καινοτομίας τους.

Δεν πρέπει οι ομάδες να περιοριστούν στις δυνατότητες του LEGO Mindstorms αλλά να χρησιμοποιήσουν κι άλλους αισθητήρες, μικροκάμερες και μικροεπεξεργαστές.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα υπάρχει ξεχωριστά και η δοκιμασία pressure challenge.

Οι ομάδες καλούνται να παραδώσουν δύο portfolio, ένα Ηλεκτρομηχανικής κατασκευής και ένα business καθώς και ένα Video Presentation.

 1. To Portfolio Ηλεκτρομηχανικής κατασκευής θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) σχέδια των ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών συνδέσεων ανάμεσα στους επεξεργαστές,  τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές (μοτέρ ή άλλες έξοδοι)

β) μετρήσεις που αφορούν το ενεργειακό ισοζύγιο του ρομποτικού συστήματος/αυτοματισμού (πόση ενέργεια καταναλώνει, πόση ενέργεια δέχεται ή παράγει από τις ανανεώσιμες πηγές της. Σε περίπτωση που τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές έχοντας τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης αυτής της ενέργειας, θα πρέπει να περιλαμβάνεται και μελέτη του χρόνου που θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα με την αποθηκευμένη αυτή  ενέργεια καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την επαναφόρτιση από τις εναλλακτικές πηγές των συσσωρευτών του.

γ) Φωτογραφίες ή και video από το χρονικό της κατασκευής του ρομποτικού συστήματος/αυτοματισμού (making of).

δ) εφ’ όσον η κατασκευή είναι μοντέλο υπό κλίμακα ενός μεγαλύτερου συστήματος, θα πρέπει να υπάρχει και μία προσπάθεια εκτίμησης των προηγούμενων παραμέτρων και στο πραγματικό σύστημα.

ε) σχολιασμός των υλικών που έχουν επιλεχθεί σε ότι αφορά την λειτουργικότητά τους και τον λόγο που χρησιμοποιήθηκαν.

 

2. Το business Portfolio θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α)  Μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της ομάδας (αναλυτικά τι έχει αναλάβει το κάθε μέλος) καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό του κάθε μέλους (δυνατότητες, σύντομο βιογραφικό κτλπ).

β) Μια οικονομοτεχνική μελέτη σχετικά με το πως μπορεί η ιδέα και το project παρουσίασης να υλοποιηθεί και να υπάρξει ως καινοτόμα λύση στην αγορά.

Ακόμα θα πρέπει να πείθει ότι οικονομικά μπορεί να σταθεί στην αγορά μελετώντας τον ανταγωνισμό (SWOT analysis) καθώς να γίνει ένα Crisis Management.

Η ομάδα μέχρι την λήξη του διαγωνισμού πρέπει να προβεί σε διαφημιστικές ενέργειες με σκοπό να διαφημίσει το project και την ίδια την ομάδα (Social Media, Τύπος κτλπ).

3) Το Video Presentation θα περιλαμβάνει μια 10λεπτη παρουσίαση του project. Ο χρόνος είναι αυστηρά δεκάλεπτος με απόκλιση +2 λεπτά.

To Pressure Challenge θα δοθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και θα πρέπει οι ομάδες είτε να παρουσιάσουν το project τους στα αγγλικά είτε να προσπαθήσουν να ¨πουλήσουν¨ την ιδέα τους σε μια ομάδα επιχειρηματιών.

 

Μέγιστη βαθμολογία για τη δοκιμασία είναι οι 200 βαθμοί και μέγιστος χρόνος για την παρουσίαση είναι 5 λεπτά (+3 λεπτά)

Κανονισμοί διαγωνισμού
 1. Όλες οι ομάδες πρέπει να κατευθυνθούν στην θέση – περίπτερο το οποίο θα τους δοθεί κατά την εγγραφή, να στήσουν το περίπτερό τους και όλο το υποστηρικτικό υλικό μαζί με το project τους.
 1. Οι λειτουργίες bluetooth και Wi-Fi των μικροεπεξεργαστών και των φορητών υπολογιστών των ομάδων επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού αλλά απαγορεύεται να επικοινωνούν με μονάδες εκτός του συστήματος που παρουσιάζεται.
 1. Απαγορεύεται η συμμετοχή στην παρουσίαση από μαθητές που δεν είναι δηλωμένοι στην ομάδα του project.
 1. Απαγορεύεται η βοήθεια και η συμμετοχή του προπονητή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στους κριτές.
 1. Οι προπονητές, γονείς καθώς και οποιοσδήποτε άλλος απαγορεύεται να είναι δίπλα στην ομάδα κατά το 5λέπτο της παρουσίασης στους κριτές.
 1. Ο χρόνος συναρμολόγησης – στησίματος του περιπτέρου είναι 120 λεπτά.
 1. Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος του Project (μαζί με την μακέτα) είναι τέτοιο ώστε να χωράει στο περίπτερο 1.5x5x1.5 μέτρα.
 1. Για το pressure challenge θα δοθεί συγκεκριμένος χρόνος προετοιμασίας των ομάδων (χωρίς τους προπονητές τους) και θα βαθμολογηθεί ανεξάρτητα.
 1. Τα δύο portfolio που θα προετοιμάσουν και παραδώσουν τα παιδιά θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100 το καθένα. Άρα η συνολική βαθμολογία θα είναι 200 project + 100 portfolio mechanic + 100 portfolio business = 400
 1. Για τις ημερομηνίες παράδοσης του portfolio Ηλεκτρομηχανικής κατασκευής – Portfolio Business – Video Presentation θα ενημερωθείτε εγκαίρως.