Εκπαιδευτικά σενάρια 2018

Πεντανοί Αρειανοί | Συνεργασία στον Αρη

Ο άνθρωπος προκειμένου να εποικίσει στο άγνωστο και αφιλόξενο κόσμο του Άρη, χρειάζεται να προσαρμοστεί όσο γίνεται περισσότερο στο περιβάλλον του και να μπορέσει να διαβιώσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία. Σημαντικό στοιχεία για την υποστήριξη της ζωής είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του με τους πόρους που υπάρχουν στον ίδιο τον πλανήτη. Το όχημα χρειάζεται να προστατεύεται μέσα στη βάση, να ανιχνεύει για πετρώματα στον κόκκινο πλανήτη (που θα μπορούσαν να αποδώσουν ενέργεια) και να ενημερώνουν τη Γη.

Στο έργο μας το όχημα περνά την πόρτα για να βγει στην επιφάνεια του Άρη. Το όχημα είναι φτιαγμένο να ανιχνεύει και να προσπαθεί να αποφεύγει εμπόδια και να ανιχνεύει πετρώματα στο υπέδαφος. Οι ρομποτικές κατασκευές ενημερώνουν το δορυφόρο για τις ενέργειες τους, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει στη Γη το Houston.

Όνομα ομάδας Πεντανοί Αρειανοί
Σχολείο Υλοποίησης Ανεξάρτητη Ομάδα
Εκπαιδευτικός Φίλιππος Μελάς

Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 12

Δυσκολία (υλοποίησης κατασκευαστικά) (1-5): 4

Δυσκολία (υλοποίησης προγραμματιστικά) (1-5): 4

Απαιτήσεις εξοπλισμού: WeDo και έξτρα τουβλάκια, άξονες, γρανάζια

Ο άνθρωπος προκειμένου να εποικίσει στο άγνωστο και αφιλόξενο κόσμο του Άρη, χρειάζεται να προσαρμοστεί όσο γίνεται περισσότερο στο περιβάλλον του και να μπορέσει να διαβιώσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία. Σημαντικό στοιχεία για την υποστήριξη της ζωής είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του με τους πόρους που υπάρχουν στον ίδιο τον πλανήτη. Το όχημα χρειάζεται να προστατεύεται μέσα στη βάση, να ανιχνεύει για πετρώματα στον κόκκινο πλανήτη (που θα μπορούσαν να αποδώσουν ενέργεια) και να ενημερώνουν τη Γη.

Στο έργο μας το όχημα περνά την πόρτα για να βγει στην επιφάνεια του Άρη. Το όχημα είναι φτιαγμένο να ανιχνεύει και να προσπαθεί να αποφεύγει εμπόδια και να ανιχνεύει πετρώματα στο υπέδαφος. Οι ρομποτικές κατασκευές ενημερώνουν το δορυφόρο για τις ενέργειες τους, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει στη Γη το Houston.

Το πρόβλημα που επιλύουμε με το συγκεκριμένο έργο είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα ελέγχει αν δημιουργήθηκε ατμόσφαιρα στον πλανητη, αν υπάρχει νερό, σε στερεά ή σε υγρή μορφή αν αυξήθηκε η βαρύτητα και αν βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες.

Στο project βρίσκονται στον Άρη τρεις ρομποτικές κατασκευές: ένα όχημα, μία βάση (που έχει μία πόρτα) και ένας δορυφόρος. Στο έργο το όχημα περνά την πόρτα για να βγει στην επιφάνεια του Άρη. Το όχημα είναι φτιαγμένο να ανιχνεύει και να προσπαθεί να αποφεύγει εμπόδια και να ανιχνεύει πετρώματα στο υπέδαφος. Οι ρομποτικές κατασκευές ενημερώνουν το δορυφόρο για τις ενέργειες τους, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει στη Γη το Houston. Για να τα καταφέρουν στην αποστολή τους οι τρεις κατασκευές επικοινωνούν μεταξύ τους, σε ένα δικό τους δίκτυο επικοινωνίας, για να μπορέσουν να συνεργαστούν και να στηρίξουν την αυτόνομη λειτουργία τους.

Στο κανάλι επικοινωνίας του Άρη μεταδίδονται μηνύματα ήχου των 9 bits. Τα 2 πρώτα αφορούν τη διεύθυνση του αποστολέα, τα 2 επόμενα τη διεύθυνση του παραλήπτη, τα επόμενα 4 την ενέργεια – περιεχόμενο του μηνύματος, ενώ το 9ο bit είναι το bit ισοτιμίας.

Το παρόν project ενδείκνυται ως παράδειγμα:

  • καταχρηστικής δημιουργίας καταστάσεων (όπως π.χ. οι καταστάσεις 2 έως 6).
  • εφαρμογής τμηματικού προγραμματισμού στο οποίο υιοθετείται το μοντέλο των πεπερασμένων καταστάσεων.  Η τμηματοποίηση του κώδικα στο εσωτερικό των κωδίκων στα κλαδιά-κελιά αποτελείται από τις κλήσεις διαφόρων διαδικασιών.
  • συνδυασμού σειριακού προγραμματισμού των κωδίκων (με τη χρήση της “μετάδωσε και περίμενε”) και παράλληλου προγραμματισμού (με τη χρήση της “μετάδωσε”) που αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο.
  • παράλληλου προγραμματισμού των κωδίκων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση
  • χρήσης πληθώρας μεταβλητών, σωστά ονοματοδοτούμενων (με τεχνική camelCase), και χρησιμοποιούμενων με κατάλληλο τρόπο.
  • χρήσης απλών δομών δεδομένων (λιστών).
  • αναγνωσιμότητας του προγράμματος στο οποίο οι μεταβλητές, τα αντικείμενα  οι διαδικασίες και τα μηνύματα έχουν κατάλληλες ονομασίες.
  • ανάγκης παραμετροποίησης μερικών διαδικασιών (κελιά G23, G24, G25 και G26) για τη βελτιστοποίησή του κώδικα.
  • χρήσης απλών και πολλαπλώς εμφωλευμένων δομών επιλογής (Εάν Τότε Αλλιώς) και συνδυασμό αυτών. Χρήση των λογικών τελεστών AND.
  • χρήσης δομών επανάληψης “για πάντα” και δομών επανάληψης υπό συνθήκη.
Back to list

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *