Ολοκληρώθηκε το CodeAthon 2018, αποδεικνύοντας ότι η ιδέα που μοιράζεται πολλαπλασιάζεται

Υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, 304 μαθητές και 72 εκπαιδευτικοί από τέσσερις πόλεις της Ελλάδας συμμετείχαν δυναμικά σ...

Continue reading