Το CodeAthon διοργανώθηκε εξ αποστάσεως το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 από το STEM Education στο πλαίσιο της Εβδομάδας Πληροφορικής : “Η Ώρα του Κώδικα” 2021, σε συνεργασία με τον WRO Hellas και με Στρατηγικό Συνεργάτη την COSMOTE. Κάθε χρόνο το CodeAthon στοχεύει να βοηθήσει την προετοιμασία των μαθητών που θα πάρουν μέρος στην Ανοικτή Κατηγορία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για το Δημοτικό Σχολείο του WRO-Hellas. Ο σκοπός του είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός.

Οι ομάδες εργάσθηκαν εξ αποστάσεως με τους φορητούς υπολογιστές τους. Είχαν στη διάθεσή τους τέσσερις ώρες για να τροποποιήσουν/εμπλουτίσουν το πρόγραμμα, που αναγνωρίζει κάποιο σύνολο σχημάτων, είτε να εφαρμόζοντας τις ιδέες που σκέφτηκαν κατά το χρόνο της προετοιμασίας, είτε αυτοσχεδίασαν επί τόπου, με την καθοδήγηση των συνεργατών του STEM Education.