Εκπαιδευτικά σενάρια 2018

SpaceX 3ο Δημοτικό Θήβας | Σχέδιο διάσωσης

Βρισκόμαστε στο 2035. Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον  Άρη. Μία σειρά επιστημόνων συνεχίζουν τη διεξαγωγή των ερευνών για τη γαιοποίηση του πλανήτη. Οι συνθήκες εκεί  παραμένουν θανάσιμες για τον άνθρωπο, παρότι έχει μπει σε εφαρμογή το σχέδιο της μαγνητικής ασπίδας. Για το λόγο αυτό, ζούν σε κλειστές  θολωτές αποικίες που τους εξασφαλίζει, βασικές συνθήκες επιβίωσης – κατάλληλη θερμοκρασία, πίεση και οξυγόνο. Ενώ, συνεχίζει να υφίσταται ακόμη το πρόβλημα πτώσης μετεωριτών λόγω της ασθενής ατμόσφαιρας.Η πτώση των μετεωριτών αποτελεί ένα  μεγάλο πρόβλημα που συχνά θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων της ομάδας.

Ένα μέτρο προστασίας αποτελεί ο δορυφόρος (αισθητήρας κίνησης) που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη μαγνητική ασπίδα  και ανιχνεύει σε μακρινή απόσταση την ύπαρξη μετεωριτών. Όταν ένας μετεωρίτης πλησιάζει, ενεργοποιείται ο συναγερμός, ενώ, ταυτόχρονα ανοίγει η πύλη- έξοδος κινδύνου για 20’’, ύστερα κλείνει μαζί με τον συναγερμό.

 

Σε αυτό το χρόνο, οι  άνθρωποι θα πρέπει να πάρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και να μεταβούν  στο καταφύγιο σε βάθος αρκετά μέτρα μέσα στο έδαφος.


O θόλος αποτελεί μέρος ζωτικής σημασίας για την επιβίωση τον αστροναυτών στον Άρη, όμως, ελλοχεύει συνεχώς ο κίνδυνος της αποσταθεροποίησης των πιέσεων εσωτερικά και εξωτερικά του θόλου που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη και καταστροφή του.

Η ομάδα των  Space X ειδικεύεται  στη διατήρηση των κατάλληλων ισορροπιών μέσω της ρύθμισης των τιμών της πίεσης. Έτσι, όταν υπάρξουν αλλαγές  στους δείκτες ελέγχου, ενεργοποιείται ένας δεύτερος συναγερμός. Για ασφάλεια οι αστροναύτες μεταβαίνουν για άλλη μία φορά στο καταφύγιο, έτσι η πύλη ανοίγει για άλλη μία φορά. Μία ομάδα, όμως, ειδικών κατευθύνεται προς  το κέντρο ελέγχου. Η μετάβασή τους εκεί γίνεται με ανελκυστήρα και με τη χρήση ενός ανιχνευτή απόστασης σταματά στο σημείο πρόσβασης στο κέντρο ελέγχου, με το «κάτω βέλος» κατεβαίνει στην αρχική του θέση. Στο σταθμό ελέγχου, οι ειδικοί ανιχνεύουν το πρόβλημα σταθεροποιώντας με τα κατάλληλα όργανα τις τιμές πίεσης και θερμοκρασίας. Όταν ο δείκτης ελέγχου σταθεροποιηθει, ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί και ο συναγερμός σταματά.

Όνομα ομάδας SpaceX
Σχολείο Υλοποίησης 3ο Δημοτικό Θήβας
Καθηγητής Αγορίτσα Σουλιώτη

Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 6

Δυσκολία (υλοποίησης κατασκευαστικά) (1-5): 3

Δυσκολία (υλοποίησης προγραμματιστικά) (1-5): 3Απαιτήσεις εξοπλισμού: WeDo και έξτρα τουβλάκια, άξονες, γρανάζια

Βρισκόμαστε στο 2035. Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον  Άρη. Μία σειρά επιστημόνων συνεχίζουν τη διεξαγωγή των ερευνών για τη γαιοποίηση του πλανήτη. Οι συνθήκες εκεί  παραμένουν θανάσιμες για τον άνθρωπο, παρότι έχει μπει σε εφαρμογή το σχέδιο της μαγνητικής ασπίδας. Για το λόγο αυτό, ζούν σε κλειστές  θολωτές αποικίες που τους εξασφαλίζει, βασικές συνθήκες επιβίωσης – κατάλληλη θερμοκρασία, πίεση και οξυγόνο. Ενώ, συνεχίζει να υφίσταται ακόμη το πρόβλημα πτώσης μετεωριτών λόγω της ασθενής ατμόσφαιρας.Η πτώση των μετεωριτών αποτελεί ένα  μεγάλο πρόβλημα που συχνά θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων της ομάδας.

Ένα μέτρο προστασίας αποτελεί ο δορυφόρος (αισθητήρας κίνησης) που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη μαγνητική ασπίδα  και ανιχνεύει σε μακρινή απόσταση την ύπαρξη μετεωριτών. Όταν ένας μετεωρίτης πλησιάζει, ενεργοποιείται ο συναγερμός, ενώ, ταυτόχρονα ανοίγει η πύλη- έξοδος κινδύνου για 20’’, ύστερα κλείνει μαζί με τον συναγερμό.

Σε αυτό το χρόνο, οι  άνθρωποι θα πρέπει να πάρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και να μεταβούν  στο καταφύγιο σε βάθος αρκετά μέτρα μέσα στο έδαφος.
O θόλος αποτελεί μέρος ζωτικής σημασίας για την επιβίωση τον αστροναυτών στον Άρη, όμως, ελλοχεύει συνεχώς ο κίνδυνος της αποσταθεροποίησης των πιέσεων εσωτερικά και εξωτερικά του θόλου που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη και καταστροφή του. 

Η ομάδα των  Space X ειδικεύεται  στη διατήρηση των κατάλληλων ισορροπιών μέσω της ρύθμισης των τιμών της πίεσης. Έτσι, όταν υπάρξουν αλλαγές  στους δείκτες ελέγχου, ενεργοποιείται ένας δεύτερος συναγερμός. Για ασφάλεια οι αστροναύτες μεταβαίνουν για άλλη μία φορά στο καταφύγιο, έτσι η πύλη ανοίγει για άλλη μία φορά. Μία ομάδα, όμως, ειδικών κατευθύνεται προς  το κέντρο ελέγχου. Η μετάβασή τους εκεί γίνεται με ανελκυστήρα και με τη χρήση ενός ανιχνευτή απόστασης σταματά στο σημείο πρόσβασης στο κέντρο ελέγχου, με το «κάτω βέλος» κατεβαίνει στην αρχική του θέση. Στο σταθμό ελέγχου, οι ειδικοί ανιχνεύουν το πρόβλημα σταθεροποιώντας με τα κατάλληλα όργανα τις τιμές πίεσης και θερμοκρασίας. Όταν ο δείκτης ελέγχου σταθεροποιηθει, ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί και ο συναγερμός σταματά.

Ο εποικισμός στον Άρη έχει πολλά προβλήματα  που πρέπει να αντιμετωπιστούν. ένα από αυτά είναι η πτώση μετεωριτών στον πλανήτη λόγω έλλειψης της ατμόσφαιρας. έτσι ο δορυφόρος επιτήρησης προειδοποιεί τους εποίκους στον πλανήτη ώστε να προφυλαχθούν. Ένα άλλο σύστημα ελέγχου προειδοποιεί τους εποίκους για να αναλάβουν δράση όταν η πίεση μέσα στο θολό κατοικιών διαταραχθεί.

Να κατασκευαστεί δορυφόρος επιτήρησης που θα προειδοποιεί τους εποίκους την επιφάνεια του πλανήτη για αντικείμενα ή μετεωρίτες  που κατευθύνονται προς τον πλανήτη.

Να υλοποιηθεί ένα σύστημα συναγερμού για την περίπτωση αλλαγής πίεσης μέσα στο θολό κατοικιών .

Να κατασκευαστεί Αυτόματος ανελκυστήρας που οδηγεί στο κέντρο ελέγχου.

Το παρόν project ενδείκνυται ως παράδειγμα:

  • προς αποφυγή για την κατασκευή πλεονάσματος καταστάσεων με τη σύγχυση της ενέργειας που πρέπει να εκτελεστεί με το αντικείμενο που πρέπει να το εκτελέσει (στις διαδοχικές εντολές “μετάδωσε ΠΟΡΤΑ” και “μετάδωσε ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ”.
  • διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων αφού στο ίδιο κελί (Η4) άλλο σενάριο ασχολείται με τον αυτοματισμό και άλλο με την προσομοίωση στον υπολογιστή.
  • παράλληλου προγραμματισμού των κωδίκων που εξυπηρετούν τις προσομοιώσεις των αυτοματισμών.
  • προσπάθειας βελτιστοποίησης του προγράμματος όταν εμφανίζονται σενάρια που ο κώδικας επαναλαμβάνεται (κελιά Θ3 και Ι3).
  • χρήσης δομών επανάληψης “για πάντα”.
  • ενός ιδιότυπου τρόπου ανίχνευσης των τιμών των αισθητήρων με τεχνική polling αλλά  με χρήση της εντολής “περίμενε ώσπου”.
Back to list

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *