Κανόνες World Robot Olympiad 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Η Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής έχει 4 κατηγορίες/επίπεδα:

Κατηγορία Open

  • Open Elementary για μαθητές Δημοτικού
  • Open Junior High για μαθητές Γυμνασίου
  • Open Senior High για μαθητές Λυκείου

Η κατηγορία  έχει εκθεσιακό χαρακτήρα και ζητά από τους μαθητές να δημιουργήσουν τη δική τους έξυπνη ρομποτική λύση, με βάση ένα δοσμένο θέμα. Κατά την ημέρα του αγώνα οι ομάδες παρουσιάζουν στους κριτές το έργο τους, καθώς και ένα ολοκληρωμένο portfolio που το συνοδεύει.

Κατηγορία WRO Football

Για μαθητές και φοιτητές 10-19 ετών

Η κατηγορία WRO Football αποτελεί ένα διασκεδαστικό και συναρπαστικό παιχνίδι, με τα ρομπότ των ομάδων να παίζουν ποδόσφαιρο. Κάθε χρόνο εισάγονται μικρές αλλαγές στο παιχνίδι, έτσι ώστε να παρακινηθούν οι μαθητές να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα ρομπότ τους.

Κατηγορία Regular

  • Regular Elementary για μαθητές Δημοτικού
  • Regular Junior High για μαθητές Γυμνασίου
  • Regular Senior High για μαθητές Λυκείου

Η απαιτητική κατηγορία Regular αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Σε αυτή την κατηγορία οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν τα ρομπότ τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού, καθώς και να κάνουν επί τόπου αλλαγές στον προγραμματισμό, με βάση έναν κανόνα – έκπληξη που τίθεται κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας.  

Κατηγορία Advanced Robotics Challenge

Για φοιτητές και μαθητές 17-25 ετών

Η συγκεκριμένη πρόκληση απευθύνεται σε φοιτητές και μαθητές ηλικίας 17-25 ετών. Τα παιχνίδια της κατηγορίας έχουν σχεδιαστεί για να φτάσουν στα ανώτατα όρια τις δεξιότητες μηχανικής και προγραμματισμού των συμμετεχόντων. Οι χρονιές 2019 και 2020 θα είναι οι τελευταίες χρονιές που θα διοργανωθεί η συγκεκριμένη κατηγορία της Ολυμπιάδας.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ!

Τα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών με μία ματιά

Δείτε τον πίνακα online

Kατηγoρίες της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO

Δεδομένα 2020

* Σημείωση: Oι ομάδες που θα χρησιμοποιήσουν κυρίως NXT/EV3 controllers της LEGO θα μπορέσουν φέτος να διεκδικήσουν το ειδικό βραβείο “LEGO Education creativity award”

Κατεβάστε τον πίνακα σε PDF

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σταδιακά θα αναρτηθούν οι μεταφρασμένες εκδόσεις των κανόνων για όλες τις κατηγορίες.

Μέχρι να αναρτηθούν μεταφρασμένοι οι κανόνες της κατηγορίας που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να συμβουλευτείτε την αγγλική έκδοση στον ιστότοπο της διεθνούς διοργάνωσης, www.wroboto.org

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ REGULAR

Η κατηγορία Regular είναι βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και σε μία συγκεκριμένη πίστα διαγωνισμού. Οι ομάδες πρέπει να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ένα ρομπότ για την υλοποίηση των απαιτήσεων του προβλήματος που τίθεται κάθε φορά. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί ότι το ρομπότ θα συλλέγει κύβους με συγκεκριμένο χρώμα ή άλλα αντικείμενα με χρώματα ή μορφές.

H κατηγορία Regular πραγματοποιείται χωριστά για τρία ηλικιακά επίπεδα ή κατηγορίες (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο). Η κάθε κατηγορία ή ηλικιακό επίπεδο διαγωνίζεται σε δικό της πρόβλημα και πίστα διαγωνισμού, με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας ανάλογα με την ηλικία.


Για τις εκτυπώσεις σας σε σχέση με τον διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρεία:

ADAP ΕΠΕ

Ψηφιακές Εκτυπώσεις – Μεταξοτυπίες – Διαφημιστικές Κατασκευές – Διαχείριση Έργων

Μυτιλήνης 6, 18346 Μοσχάτο

tel. : +30 2104839023-93 fax : +30 210 4839093 mobile: 6985-824119

sales@adap.grwww.adap.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN

Η κατηγορία Open στηρίζεται πάντοτε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Με έμπνευση και με βάση το θέμα αυτό, οι ομάδες των συμμετεχόντων πρέπει να σχεδιάζουν, να δημιουργούν και να προγραμματίζουν ρομποτικές λύσεις.

Οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τις κατασκευές τους και να εξηγούν το σκεπτικό, τη χρησιμότητα και τη σημασία της κατασκευής τους για το συγκεκριμένο θέμα του διαγωνισμού.
Για την εξασφάλιση δίκαιου συναγωνισμού, η κατηγορία Open χωρίζεται ανάλογα με το επίπεδο (ηλικία) σε επιμέρους κατηγορίες για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.


ΘΕΜΑ 2020

Αυτή τη χρονιά το θέμα της Ολυμπιάδας είναι «Ομάδα δράσης για το κλίμα: CLIMATE SQUAD»!

Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι βιώνουμε ήδη τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αντιμετωπίζουμε περισσότερες πυρκαγιές δασών, πιο ακραίες θερμοκρασίες, μεγαλύτερα κύματα καύσωνα, απουσία ή υπερχείλιση βροχοπτώσεων και αύξηση των επιπέδων της θάλασσας. Η φύση και οι ωκεανοί λειτουργούν κανονικά ως ρυθμιστές του κλίματος απορροφώντας διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα. Αλλά η ποσότητα των αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπουμε από τα ορυκτά καύσιμα είναι τόσο υψηλή που υπερβαίνει την ικανότητα της φύσης να τα απορροφήσει.


Χρειαζόμαστε την ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ σας να δράσει!
Οι ομάδες στη Regular κατηγορία θα αναπτύξουν ρομπότ που θα μας επιτρέψουν να προσαρμοστούμε και θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τους ολοένα συχνότερους κλιματολογικούς κινδύνους.

Οι ομάδες της Open κατηγορίας θα δημιουργήσουν ρομποτικές λύσεις ώστε να αποφευχθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου από ορυκτά καύσιμα ή αυτά να απορροφηθούν. Ψάχνουμε για καινοτόμες λύσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τεχνολογίες και υλικά που μπορείτε να βρείτε στον τόπο σας.


ΚΑΝΟΝΕΣ 2020

Γενικοί κανόνες κατηγορίας Open

Γενική περιγραφή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κάποιες ημέρες πριν από τον Εθνικό Διαγωνισμό, οι ομάδες της Κατηγορίας Open θα κληθούν να κοινοποιήσουν στον WRO Hellas ένα ψηφιακό portfolio, σύμφωνα με τους κανόνες της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO. Επιπλέον, το portfolio των ομάδων θα πρέπει να παραδοθεί και σε έντυπη μορφή στους κριτές, κατά την ημέρα του διαγωνισμού (επιτρέπονται μικρές αλλαγές ανάμεσα στην έντυπη και στην ψηφιακή μορφή). Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του portfolio στο PDF των κανόνων της κατηγορίας Open.


Βήματα για την ανάρτηση των portfolios

1. Οι ομάδες θα δημιουργήσουν λογαριασμό dropbox που θα τους ανήκει και εκεί θα αναρτήσουν τα έγγραφα που αποτελούν το portfolio.

2. Το link που οδηγεί στο dropbox της ομάδας θα κοινοποιηθεί στον WRO Hellas. Συγκεκριμένα οι ομάδες θα επεξεργαστούν την αρχική φόρμα εγγραφής τους και θα συμπληρώσουν το πεδίο «Απαιτούμενα παραδοτέα» με το link προς το dropbox
τους.

3. Οι ομάδες μπορούν να βρουν και να επεξεργαστούν τη φόρμα εγγραφής ανά πάσα στιγμή στα εισερχόμενά τους και συγκεκριμένα στο email με θέμα «Επιβεβαίωση συμμετοχής» και αποστολέα την eventora (γι’ αυτό και σας προτρέπουμε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στον διαγωνισμό το συντομότερο δυνατόν, μιας και η φόρμα συμμετοχής σας είναι επεξεργάσιμη).

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για την ανάρτηση του portfolio πατώντας εδώ