Με τη συμμετοχή 80 εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε το WRO Teacher Camp 2018

Με τη συμμετοχή 80 εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε το WRO Teacher Camp 2018, το οποίο προσφέρθηκε δωρεάν προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμι...

Continue reading