Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εξοπλισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εξοπλισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο με τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν υποβάλετε την αίτησή σας

Όραμα του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas αποτελεί η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στις τρεις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη αυτού του οράματος, ο WRO Hellas έχει δημιουργήσει τους θεσμούς του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής W.R.O.™. Οι διαγωνισμοί του WRO Hellas λειτουργούν ως κίνητρο, τόσο για την αύξηση του ενεργού ενδιαφέροντος από τη σχολική κοινότητα απέναντι στην εκπαιδευτική ρομποτική, όσο και για τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό των ελληνικών σχολείων, μέσα από τον εφοδιασμό τους με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Τα σχολεία όλης της χώρας προσκαλούνται να εφοδιαστούν με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής, τον οποίο θα αξιοποιούν τόσο στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του WRO Hellas, όσο και για την ευρύτερη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής στους μαθητές τους.

Προτεραιότητα του οργανισμού αποτελεί η υποστήριξη των σχολείων που δε διαθέτουν τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την προμήθεια εξοπλισμού. Έτσι, ο WRO Hellas εργάζεται εντατικά για τον εντοπισμό εκείνων των υποστηρικτών που θα κάνουν δυνατή την εξασφάλιση δωρεάν εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής για όσο περισσότερα δημόσια σχολεία της Ελλάδος γίνεται.

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα εισάγεστε στη λίστα με τα σχολεία που ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν δωρεάν εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Σημαντικές διευκρινήσεις:

  1. Η παρούσα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα καταλήξει στη δημιουργία μίας λίστας προτεραιότητας για την παροχή εξοπλισμού από το σχολικό έτος 2019 – 2020 και έπειτα.
  2. Η χορηγική στήριξη που εξασφαλίζουμε για κάθε σχολικό έτος δεν είναι απεριόριστη. Για το λόγο αυτόν τηρούμε χρονολογική σειρά των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να εξυπηρετούμε τα ενδιαφερόμενα σχολεία κατά δύναμη και κατά προτεραιότητα. Επίσης, για τον ίδιο λόγο κάθε σχολείο δεν δικαιούται παραπάνω από ένα δωρεάν πακέτα εξοπλισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής.
  3. Ο εξοπλισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής προσφέρεται στο σχολείο και παραμένει στην κυριότητα αυτού. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν έχουν κυριότητα απέναντι στο συγκεκριμένο εξοπλισμό και οφείλουν να τον παραδίδουν όπως τον παρέλαβαν για τις επόμενες σχολικές χρονιές.
  4. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι η παραλαβή του δωρεάν εξοπλισμού από τα σχολεία επιτρέπεται μονάχα εφόσον τα σχολεία δεσμεύονται για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς που διοργανώνονται από τον WRO Hellas (αφενός στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και αφετέρου στα εθνικά στάδια της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής World Robot Olympiad) για τουλάχιστον 2 συναπτά έτη (η υποχρέωση αφορά σε συμμετοχή σε περιφερειακό επίπεδο). Ο συγκεκριμένος όρος τίθεται από τον οργανισμό μας, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός που χορηγείται στα σχολεία αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Έτσι, εφόσον η αίτησή σας επιλεγεί κατά σειρά προτεραιότητας για την παραλαβή του δωρεάν εξοπλισμού, θα πρέπει να εγγυηθείτε ότι το σχολείο σας πράγματι θα κάνει την προσπάθειά του, κατεβάζοντας ομάδα στους διαγωνισμoύς για 2 χρόνια.
  5. Τα σχολεία που θα επιλέγονται για να παραλάβουν τον εξοπλισμό, κάθε σχολική χρονιά και κατά σειρά προτεραιότητας, θα ενημερώνονται σχετικά, μέσα στους 4 πρώτους μήνες της εκάστοτε τρέχουσας σχολικής χρονιάς (μέχρι και τον Δεκέμβριο).
  6. Για τη διευκόλυνση και για την επιτάχυνση των διαδικασιών, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της παρούσας φόρμας όσο πιο ευανάγνωστα και πιστά γίνεται (ελληνικά πεζοκεφαλαία).