new-panellhnios

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2023 έχει τρεις κατηγορίες για μαθητές Δημοτικού:

Η Ανοικτή Κατηγορία Δημοτικού πλέον χωρίζεται σε δύο ηλικιακές ομάδες:

  1. Πρώτες τάξεις Δημοτικού (Α’ – Δ’) Εξελίσσω την Πόλη μου με τις  απλές μηχανές 
  2. Τελευταίες τάξεις Δημοτικού (Γ’ – ΣΤ’) Έξυπνες Πόλεις – Smart Cities
  • Κατηγορία «Ποδόσφαιρο 2×2», για μαθητές Α’ – Δ’ Δημοτικού
  • Παράλληλη Κατηγορία  Ε’ Δημοτικού – Γ’ Γυμνασίου  Απλές Μηχανές

Σκοπός για το Δημοτικό είναι οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητά τους για ενεργή συμμετοχή σε ομάδες αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους, να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος και να εξερευνήσουν εμπράκτως τις έννοιες της μηχανικής και του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης που σχετίζονται με τη δημιουργία και τον προγραμματισμό ρομποτικών κατασκευών, χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Scratch του ΜΙΤ. Με αυτόν τον τρόπο ο διαγωνισμός εξοικειώνει τους μαθητές με το θεμελιώδες κεφάλαιο των «απλών μηχανών», εμπλουτίζοντας έτσι τους διδακτικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών.

Ανοικτή κατηγορία Δημοτικού «Εξελίσσω την πόλη μου με τις απλές μηχανές» | Α’ – Δ’ Δημοτικού

Από την προϊστορική ακόμα εποχή, οι άνθρωποι συγκροτήθηκαν σε μικρές κοινωνίες, δημιουργώντας τις πρώτες πόλεις. Υπάρχουν
πόλεις με ιστορία χιλιάδων ετών, που αναπτύχθηκαν είτε σταδιακά είτε απότομα, λεηλατήθηκαν, καταστράφηκαν και ξαναχτίστηκαν. Σε πολλές περιοχές της χώρας μας, συνυπάρχουν πολλές ιστορικές εκδοχές της πόλης και το αρχαίο κομμάτι ενσωματώνεται αρμονικά στο σύγχρονο.

Στόχος – Θεματικές

Η ομάδα σας χρειάζεται να εργαστεί πάνω σε ένα project με τουλάχιστον 3 μηχανισμούς οι οποίοι να χρησιμοποιούν απλές μηχανές και ηλεκτρικό κινητήρα συνδεμένο με τη μπαταριοθήκη που περιγράφεται στα υλικά εξοπλισμού.

Επειδή η συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματισμών, τα έργα των μαθητών θα πρέπει να δίνουν λύσεις εκτός της λογικής των «έξυπνων πόλεων». Ο στόχος 11 από τους 17 στόχους της UNESCO για την αειφόρο ανάπτυξη για τις πράσινες και βιώσιμες πόλεις.

Πιο συγκεκριμένα για το σχεδιασμό μιας βιώσιμης πόλης
λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οι οικονομικές,
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι συνθήκες διαβίωσης των
πολιτών και η συμβίωση τους με την χλωρίδα και τη πανίδα της
περιοχής. Τέλος, ο σχεδιασμός αυτός δεν θα πρέπει να στερεί
από τις μελλοντικές γενιές να έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν
αυτή τη προσπάθεια.
Η υποδομή των πόλεων, όπως τα κτίρια, τα δίκτυα παροχών (ηλεκτρικής ενέργειας, νερού,
τηλεπικοινωνιών, αποχέτευση), η ασφάλεια, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το δίκτυο
ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων, οι χώροι ευεξίας και αναψυχής είναι θέματα που μπορείτε να
μελετήσετε και να αναπαραστήσετε. Η ποιοτική εκπαίδευση (στόχος 4 της UNESCO) είναι παρούσα
μέσα από το σχολείο, τις βιβλιοθήκες και τα τοπικά μουσεία.

Οι Μηχανισμοί σας θα πρέπει να είναι εφαρμογές και να λύνουν κάποιο υπάρχον πρόβλημα σε έναν
ή περισσότερους από τους παραπάνω στόχους της UNESCO (3, 4, 6, 7, 9, 12 και 13) για τη βιώσιμη
ανάπτυξη ειδικά στα αστικά κέντρα.
Ο στόχος 17 για τη συνεργασία όλων μας (πολιτείας και πολιτών) είναι σημαντικό να γίνει
κατανοητός από τα παιδιά και να φαίνεται στη λύση που θα προτείνουν.

Οι ομάδες από όλη την Ελλάδα θα έλθουν απευθείας στον Τελικό που θα γίνει 26 Μαρτίου στο Κολέγιο Αθηνών. Οι ομάδες που δε μπορούν να μετακινηθούν στην Αθήνα μπορούν να λάβουν μέρος σε Περιφερειακό επίπεδο.

Τουλάχιστον 7 ημέρες, πριν από τη συμμετοχή τους στον Περιφερειακό διαγωνισμό της περιοχής τους, οι ομάδες θα πρέπει να αναρτήσουν στον ιστότοπο του WRO Hellas portfolio που θα περιέχει: 

1.Έγγραφα Συναίνεσης: Έγγραφα με τη συναίνεση των γονέων για τη χρήση των φωτογραφιών ή των βίντεο στα οποία ενδεχομένως θα φαίνονται τα πρόσωπα των μαθητών.

2. Αναφορά Ομάδας: Η φόρμα Αναφοράς Ομάδας και ένας πίνακας για κάθε μηχανισμό που θα παρουσιάσετε (θα τα βρείτε στο τέλος των κανονισμών)

3. Φωτογραφίες: Ευκρινείς φωτογραφίες όπου να φαίνονται τα στάδια της κατασκευής, και ειδικότερα η κατασκευή των μηχανισμών

4. Σκαριφήματα: Τα Σκαριφήματα των απλών μηχανών των μηχανισμών είτε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf, jpg, png) είτε σε ψηφιακή φωτογραφία η αποτύπωση στο ριζόχαρτο (Πληροφορίες στα webinar που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά ή ασύγχρονα). Παράδειγμα ψηφιακού Σκαριφήματος κατασκευής με επισημασμένες τις απλές μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν: Εξελίσσω την Πόλη μου με τις απλές μηχανές WRO Hellas Οκτώβριος 2022 Σελίδα 9

5. Βίντεο: Τουλάχιστον ένα βίντεο όπου οι μαθητές θα δείχνουν και θα περιγράφουν τη λειτουργία των μηχανισμών, με έμφαση στις απλές μηχανές που χρησιμοποίησαν. Να γίνεται zoom-in, για να φαίνονται οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε παύση και σε λειτουργία!!! Το μέγεθος του να μην υπερβαίνει τα 7 λεπτά και τα 200ΜΒ

6. Υπόλοιπο υλικό: αφίσες, παρουσίαση και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με το project!

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή της πρόκλησης, των κανόνων και της βαθμολογίας.
Βρείτε το σχετικό PDF πατώντας εδώ.
Έχετε απορίες σχετικά με τους κανόνες ή με τη διαγωνιστική διαδικασία;

Επισκεφθείτε το forum των προπονητών και θέστε τις ερωτήσεις σας στους υπεύθυνους των κατηγοριών!

Δωρεάν webinars για προπονητές στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM & Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2023 

Ανοικτή κατηγορία Δημοτικού «Εξελίσσω την πόλη μου με τις απλές μηχανές» | Α’ – Δ’ Δημοτικού

Εισηγητής: Μπακάλογλου Μιχάλης

Παρακολουθήστε το Webinar που πραγματοποιήθηκες στις 14/11/22:

Παρακολουθήστε το Webinar που πραγματοποιήθηκες στις 30/01/23:

Στα πλαίσια του Πανελληνίου Διαγωνισμού STEM & Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2023 θα πραγματοποιηθεί και ένα επιπλέον Webinar με θέμα

“Κατηγορίες γραναζιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM”

Εισηγητής: Τάσος Λαδιάς

Ημερομηνία και ώρα:

Παρακολουθήστε το Webinar που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Ανοικτή κατηγορία Δημοτικού «Έξυπνες πόλεις – Smart cities» | Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού

Μια έξυπνη πόλη είναι μια τεχνολογικά σύγχρονη αστική περιοχή που χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών μεθόδων και αισθητήρων για τη συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, πόρων και υπηρεσιών. Σε αντάλλαγμα, αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των λειτουργιών σε όλη την πόλη. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που συλλέγονται από πολίτες, συσκευές, κτίρια και περιουσιακά στοιχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αναλύονται για την παρακολούθηση και τη διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας και μεταφορών, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δίκτυα ύδρευσης, απόβλητα, εγκληματικές έρευνες, συστήματα πληροφοριών, σχολεία, βιβλιοθήκες, νοσοκομεία και άλλες κοινοτικές υπηρεσίες. Οι έξυπνες πόλεις ορίζονται ως έξυπνες τόσο με τους τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις τους αξιοποιούν την τεχνολογία όσο και με τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούν, αναλύουν, σχεδιάζουν και κυβερνούν την πόλη.

Οι ομάδες θα λάβουν μέρος πρωτίστως στους Περιφερειακούς και στη συνέχεια στον Τελικό που θα γίνει 26 Μαρτίου στο Κολέγιο Αθηνών.

Για τον περιφερειακό Αττικής: Οι ομάδες θα προσέλθουν την Κυριακή 19 Μαρτίου στο  ΟΤΕ Academy.

Κάθε ομάδα θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά έως και 10 μέρες πριν από το διαγωνισμό φάκελο με το portfolio που να περιέχει:

A. Τα έγγραφα με τη συναίνεση των γονέων για τη χρήση των φωτογραφιών τους ή βίντεο στα οποία φαίνονται τα πρόσωπα τους.

B. Μια σύντομη περιγραφή του έργου (έγγραφο word) που θα τονίζεται το πρόβλημα που αυτό επιλύει.

C. Το αρχείο/α με το πρόγραμμασε Scratch ή/και Mind+ .

D. Ένα φάκελο (zip) με τα αρχεία με φωτογραφίες όπου να φαίνονται τα στάδια της κατασκευής και ειδικότερα οι κατασκευές των μηχανισμών.

E. Ένα αρχείο (ή το link του) τουλάχιστον από ένα βίντεο όπου οι μαθητές θα παρουσιάζουν περιγράφοντας και δείχνοντας τη λειτουργία της κατασκευής, με έμφαση στους αυτοματισμούς (zoom-in για να φαίνεται ο αυτοματισμός) σε λειτουργία και το μέγεθος του να μην υπερβαίνει τα 100ΜΒ. (Άκρως απαραίτητο σε περίπτωση που ο διαγωνισμός διεξαχθεί διαδικτυακά).  Προσοχή: Έργα των οποίων το μέγεθος του βίντεο θα ξεπερνά τα 100 ΜΒ, δεν θα μπαίνουν στη διαδικασία αξιολόγησης του portfolio.

F. Το αρχείο με το κωδικΌραμα(σε xls ή pdf ή png ή jpg).

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή της πρόκλησης, των κανόνων και της βαθμολογίας.
Βρείτε το σχετικό PDF πατώντας εδώ.

 

Έχετε απορίες σχετικά με τους κανόνες ή με τη διαγωνιστική διαδικασία;

Επισκεφθείτε το forum των προπονητών και θέστε τις ερωτήσεις σας στους υπεύθυνους των κατηγοριών!

Επίσημος προμηθευτής εξοπλισμού για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι η Διερευνητική Μάθηση.

Δωρεάν webinars για προπονητές στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2023

Ανοικτή Κατηγορία Δημοτικού: «Έξυπνες πόλεις – Smart cities» Γ’-ΣΤ’ Δημοτικού

Εισηγητής: Φώτης Φωτεινάκης

Παρακολουθήστε το Webinar που πραγματοποιήθηκε στις 10/01/22 

Παρακολουθήστε το Webinar που πραγματοποιήθηκε στις 29/11/22 

 

Στα πλαίσια του Πανελληνίου Διαγωνισμού STEM & Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2023 θα πραγματοποιηθεί και ένα επιπλέον Webinar με θέμα

“Κατηγορίες γραναζιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM”

Εισηγητής: Τάσος Λαδιάς

Ημερομηνία και ώρα:

Παρακολουθήστε το Webinar που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

WEBINAR “ΚΩΔΙΚΟΡΑΜΑ”

Εισηγητής: Αναστάσιος Λαδιάς

Παρακολουθήστε το webinar που πραγματοποιήθηκε στις 20/01/2023 παρακάτω:

Παρακολουθήστε εδώ το 4ο webinar “Scratch σε βάθος” που αναφέρεται στο κωδικΌραμα :

Βρείτε εδώ πρακτικές οδηγίες και βήματα για τη δημιουργία κωδικΟράματος :

Παράλληλη Κατηγορία Δημοτικού «Ποδόσφαιρο 2×2»

Το «Ποδόσφαιρο 2×2», απευθύνεται σε μαθητές της Γ’-Δ’ Δημοτικού σχολείου. Σε αυτό το παιχνίδι, 2 αντίπαλες συμμαχίες που αποτελούνται από 2 τηλεχειριζόμενα ρομπότ η κάθε μία, κυνηγούν μία μπάλα, πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι (γήπεδο ποδοσφαίρου). Στόχος της κάθε συμμαχίας είναι να κερδίσει το παιχνίδι, πετυχαίνοντας περισσότερα γκολ από τους αντιπάλους της.

Οι ομάδες θα λάβουν μέρος πρωτίστως στους Περιφερειακούς και στη συνέχεια στον Τελικό που θα γίνει 26 Μαρτίου στο Κολέγιο Αθηνών.

Για τον περιφερειακό Αττικής: Οι ομάδες θα προσέλθουν τo Σάββατο 18 Μαρτίου στο  ΟΤΕ Academy.

Διαβάστετην αναλυτική περιγραφή της πρόκλησης, των κανόνων και της βαθμολογίας.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο PDF πατώντας εδώ

Δείτε Παραδείγματα Σύνδεσης 2 SMARTHUB εδώ

Έχετε απορίες σχετικά με τους κανόνες ή με τη διαγωνιστική διαδικασία;

Επισκεφθείτε το forum των προπονητών και θέστε τις ερωτήσεις σας στους υπεύθυνους των κατηγοριών!

Για τις εκτυπώσεις σας σε σχέση με τον διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρεία:

ADAP ΕΠΕ

Ψηφιακές Εκτυπώσεις – Μεταξοτυπίες – Διαφημιστικές Κατασκευές – Διαχείριση Έργων

Μυτιλήνης 6, 18346 Μοσχάτο

τηλ. : +30 2104839023-93 fax : +30 210 4839093 mobile: 6985-824119

sales@adap.gr – www.adap.gr

Δωρεάν webinars για προπονητές στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2023

Παράλληλη Κατηγορία Δημοτικού: «Ποδόσφαιρο 2×2» Γ’-Δ’ Δημοτικού

Εισηγητής: Ν. Σαζακλίδης

Παρακολουθήστε το Webinar που πραγματοποιήθηκε στις 21/11/22:

Παρακολουθήστε το Webinar που πραγματοποιήθηκε στις 23/01/23:

Στα πλαίσια του Πανελληνίου Διαγωνισμού STEM & Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2023 θα πραγματοποιηθεί και ένα επιπλέον Webinar με θέμα

“Κατηγορίες γραναζιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM”

Εισηγητής: Τάσος Λαδιάς

Ημερομηνία και ώρα:

Παρακολουθήστε το Webinar που πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Φόρμα Εγγραφής

(**Ο αριθμός συμμετοχών ισοδυναμεί με τον αριθμό των ομάδων που θέλετε να δηλώσετε. Μπορείτε παρακάτω να βρείτε το έντυπο γονικής συγκατάθεσης και να το προσθέσετε στη φόρμα σας συμπληρωμένο, ένα για κάθε μαθητή. Το έντυπο θα το έχετε μαζί σας και την ημέρα του διαγωνισμού εκτυπωμένο για να το καταθέσετε στους υπεύθυνους.)