Εκκίνηση δωρεάν σεμιναρίων LEGO Mindstorms EV3 για προπονητές ομάδων των Πανελλήνιων Διαγωνισμών

Τα σεμινάρια προσφέρονται για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών που προτίθενται να συμμετάσχουν στους φετινούς  Πανελλήνιους διαγωνισμούς...

Continue reading